venres, 21 de xuño de 2024

Reveriano Soutullo na Escola de Artes e Oficios. Os primeiros pasos dun gran compositor [BIBLIOTECA]


Co motivo da próxima inauguración da exposición temática, que nesta ocasión baixo o título "A música na EMAO" rende homenaxe a esta manifestación artística que desde os primeiros pasos desta Escola tivo o seu oco nos seus plans de estudo, nunha das vitrinas da sala de lectura facemos un pequeno recordatorio a Reveriano Soutullo Otero (1880-1932). Un dos compositores máis influentes e importantes do primeiro terzo do século XX

Soutullo fíxose moi popular polos seus traballos con Juan Vert, La leyenda del beso, El último romántico, La del soto del parral, entre outros moitos, era tamén recoñecido polas súas múltiples composicións e arranxos para banda e polas súas continuas colaboracións cos grandes da zarzuela española. En 1894 ingresa na Escola de Artes e Oficios de Vigo, onde realiza os seus primeiros estudos oficiais co pianista e pedagogo, Gregorio Elola, o seu primeiro mestre de piano. Neste centro recibiron tamén formación as súas irmás Natalia, as xemelgas Carmen e Aurora e a excelente pianista Fantina. No ano 1900 Reveriano trasládase a Madrid para continuar os seus estudos no Conservatorio de Música e Declamación desta cidade, ainda que sempre mantivo unha estreita relación coas colectividades musicais e culturais da cidade olívica, contribuíndo ao engrandecimiento da mesma con cada logro artístico que obtiña.


Na Biblioteca da EMAO conservamos unha copia manuscrita do “Himno a Vigo” con letra de Pío L. Cuiña e música de Reveriano Soutullo, esta peza foi estreada o 6 de agosto de 1907 pola Banda de Música de Vigo, xunto cos orfeóns de La Oliva e do Círculo Católico e os nenos das escolas salesianas.

En 1931 no Libro de Oro da provincia de Pontevedra, da editorial PPKO dirixida por José Cao Moure, tamén antigo alumno da Escola, publícase o Nocturno para violín e piano da Suite de Orquesta sobre Cantos Gallegos titulada “Vigo”.
 

21-6-2024. Venres da EMAO presenta "Tecno Jam Session IAG" Todo é unha viaxe de sons, mundos espaciais e máxicos [PINTURA]"Todo é unha viaxe de sons, mundos espaciais e máxicos -Tecno Jam Session IAG-"

Performance cun poeta (José Tono Martínez, ex-La Luna de Madrid), un pintor (Darío Basso, ex-Acorazado Potemkin), un músico (Silvino Díaz, ex-Batallón Disciplinario), en unión coa IA e o ICHING.
 
Metodoloxía: consultando o oráculo do I Ching ou Libro dos cambios, os tres performers farán uso libre do Principio Cairolóxico, formulado polo filósofo Carlos París (1925-2014), que circunscribe nun só acto oportunidade, continxencia, sorte persoal ou colectiva e urxencia, fusionado coa Intelixencia Artificial (entre)-percibida e (entre)-oída.

Presentado por Dario Basso (mestre de Pintura da EMAO)
Data: 21 de xuño de 2024
Hora: 19.00h
Lugar: Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

Entrada libre ata completar aforo.

martes, 18 de xuño de 2024

Convocatoria Xeral Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Curso 2024-2025 [ADMINISTRACIÓN]

 

CONVOCATORIA XERAL CURSO 2024-2025

ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO

Nesta Convocatoria Xeral indícanse as especialidades ofertadas pola Escola Municipal de Artes e Oficios para o curso 2024-2025, así como a previsión de outras actividades.

As dúas modalidades ofertadas (en horario de mañá -cos Niveis de Iniciación, Perfeccionamento I e II- e en horario de tarde -cos Niveis Básico, Medio e Superior-, coas singularidades propias de cada especialidade) e o Nivel Avanzado, común ás dúas, conforman o núcleo básico da oferta, que se complementa cos Cursos Monográficos - Escola de Verán, que a EMAO oferta ao remate do curso, no mes de xullo, e que se convocará durante o mes de xuño de 2025 para persoas que non sexan alumnas da escola.

Deste xeito, a escola oferta formación gratuíta para o curso 2024-2025, coas especificacións que se indican nesta Convocatoria Xeral, e nos horarios que se indican no Anexo II, nas especialidades de: Pintura, Debuxo artístico, Talla e escultura en madeira, Deseño e encaixe de palillos, Ourivería, Artesanía en coiro, Moda e confección, Construcción artesanal de instrumentos musicais -CAIM- Zanfona, CAIM Gaita e Serigrafía artística.

A especialidade de Cerámica artística, convocarase no momento en que se resolva o correspondente procedemento de cobertura da praza de mestre da especialidade.
 

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

ALUMNADO DE NOVO INGRESO 
 
Preinscrición

1. A preinscrición nas prazas ofertadas poderá facerse:
 • Por internet: na web-EMAO http://hoxe.vigo.org/movemonos/emao25.php [opción recomendada]
 • Presencial: na oficina administrativa da EMAO, entregando a tal efecto o impreso de preinscrición que se subministra na mesma.
2. O listado de preinscritos exporase no tabolerio oficial de anuncios da EMAO (en adiante o Taboleiro) e na web-EMAO. Darase un prazo de un día, para presentar reclamacións ao listado.

3. Rematado ese prazo -no caso de que existan máis solicitudes ca prazas ofertadas- realizaranse probas de acceso para asignar as prazas, agás nas especialidades de Pintura e Debuxo nas que se asignarán por sorteo entre as persoas solicitantes cuxa solicitude sexa válida, conforme ao procedemento que se establece na presente convocatoria.

4. Unha vez finalizados estes procedementos exporase no Taboleiro e na web-EMAO a relación definitiva de persoas seleccionadas, clasificadas por especialidades e cursos.

5. Terán validez nesta Convocatoria as solicitudes presentadas na Convocatoria do curso 2023/2024 na especialidade de Deseño e encaixe de palillos nos niveis Iniciación e Básico, polo que non é necesario que presenten nova solicitude, tal e como se lles notificou no seu momento
 
Matrícula

1. As persoas finalmente seleccionadas deberán obrigatoriamente, para seren admitidas, formalizar a súa matrícula, mediante a presentación na Oficina administrativa do impreso oficial que se poderá recoller na mesma. Con este impreso deberán aportar copia do DNI ou Pasaporte.

2. A non formalización da matrícula en prazo significará a inmediata baixa, e, consecuentemente, a praza será ofrecida ao/á/s solicitante/s que corresponda na lista de reserva derivada da aplicación dos resultados do sorteo ou probas de acceso.
 
3. As persoas que gozaran de Excedencia autorizada en cursos anteriores, deberán formalizar a súa matrícula no prazo indicado no apartado C da presente Convocatoria. Esta matrícula queda condicionada á existencia de vacantes na especialidade e no nivel de referencia.  
 
 Prazos

Do 17 ao 19 de xuño: presentación de solicitudes de persoas que gozaran de Excedencia en cursos anteriores. 
Do 24 de xuño ata o 6 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet).  
Do 24 de xuño ata o 31 de xullo e do 2 a 6 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (presencial) (agosto pechado). 
1 de xullo: Listado de alumnado apto no curso 2023-2024. 
8 de xullo: Listados provisionais de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2024-2025. 
10 de xullo: Listado de vacantes existentes por especialidades e niveis, e oferta de prazas para Convalidación. 
11 de xullo ata o 6 de setembro: presentación de solicitudes de acceso por Convalidación 
10 de setembro: Publicación listados solicitantes novo ingreso. 
16 de setembro: sorteo para inscrición de alumnado de novo ingreso (só especialidades de Pintura e Debuxo artístico) ás 12,00h da mañá, na Biblioteca da EMAO. 
16-19 setembro: Celebración das probas de acceso, no seguinte calendario e horario

ESPECIALIDADE

DATA

LETRAS(*)

HORA

LUGAR (AULA)

CAIM ZANFONA

16/09/24

Do A ao F

16,00h

Aula CAIM


16/09/24

Do G ao Q

17,00h

Aula CAIM


16/09/24

Do R ao V

18,00h

Aula CAIM

ARTESANÍA EN COIRO

16/09/24

Todos/as

16,00h

Aula Pintura

MODA E CONFECCIÓN

16/09/24

Do A ao F

16,00h

Aula Debuxo


16/09/24

Do G ao M

17,00h

Aula Debuxo


16/09/24

Do N ao Z

18,00h

Aula Debuxo


CAIM GAITA

17/09/24

Todos/as

16,00h

Aula CAIM

SERIGRAFÍA

17/09/24

Do A ao G

16,00h

Aula Debuxo


17/09/24

Do H ao V

17,00h

Aula Debuxo

OURIVARÍA

17/09/24

Do A ao G

16,00h

Aula Pintura


17/09/24

Do H ao V

17,00h

Aula Pintura

TALLA E ESCULTURA EN MADEIRA

17/09/24

Do A ao M

16,00h

Aula Talla e escultura


17/09/24

Do N ao Z

17,00h

Aula Talla e escultura


DESEÑO E ENCAIXE DE PALILLOS

18/09/24

Todos/as

16,00h

Aula Debuxo

 
(*) As letras que aparecen citadas refírense ao primeiro apelido das persoas solicitantes de praza, incluíndo á totalidad das persoas cuxo apelido comece pola letra indicada.

24 de setembro: Listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo e probas de acceso.
24-30 de setembro: Matrícula alumnado novo ingreso.
1 de outubro: Comezo do curso para todo o alumnado. 
 
CADRO RESUMO COS PRAZOS DA CONVOCATORIA XERAL DO CURSO 2024-2025

PROCEDEMENTO

XERAL

ALUMNADO CURSO ANTERIOR

ALUMNADO NOVO

Solicitude de praza de persoas en Excedencia

17 - 19 xuñoSolicitude de praza24 de xuño - 6 de setembro

Listado alumnado apto


1 de xullo


Listado alumnado curso 24-25


8 de xullo (*)


Listado de vacantes / Oferta prazas Convalidación

10 de xulloSolicitude de praza por Convalidación11 de xullo - 6 de setembro

Listado solicitantes10 de setembro

Sorteos, no seu caso16 de setembro

Probas, no seu caso16 - 19 de setembro

Publicación listado admitidos24 de setembro

Matrícula


8 de xullo (*)

24 - 30 de setembro

Comezo do curso


1 de outubro

(*) Tal e como se indica no punto B.2.1 desta Convocatoira, "A presenza neste listado significa que a súa matrícula foi dada de alta para o curso 2024-2025"

A matriculación na EMAO implica a aceptación plena dos programas, horarios e normativa que rexen a actividade da Escola.


INFORMACIÓN E ADMINISTRACIÓN 
Unidade Administrativa da EMAO. 
EMAO. Avda García Barbón, 5 –36201 VIGO. 
De luns a venres, laborables, de 10,00 a 14,00 horas (agosto pechado) 
Teléfono: 986 228 088 
Correo-e: emao@vigo.org

luns, 17 de xuño de 2024

24-6-2024. Inauguración da exposición "A Música na EMAO" [ESPAZO EMAO]


Dentro da programación anual da EMAO prevese, ao remate de cada curso académico, a produción dunha exposición cos resultados dun proxecto que, partindo dunha idea xeradora única, dea lugar a interpretación, despregue do traballo e saber facer dos distintos talleres.

Neste ano 2024, a escola e as súas especialidades renderán homenaxe á música, manifestación artística cunha presencia destacada entre as súas paredes. Dende a década dos anos oitenta, a EMAO acolleu entre as súas senlleiras pedras un importante patrimonio musical. Nesa década e nas seguintes agromaron iniciativas que deixaron un pouso profundo na escola e na cidade:

Desde a Aula de Música Moderna e Electrónica, con Bibiano Morón (da que saíron numerosos grupos e músicos con traxectorias destacadas), pasando polo Obradoiro de Instrumentos Musicais Populares Galegos, con Antón Corral (xérmolo da actual especialidade de CAIM -Construción Artesanal de Instrumentos Musicais-, unha das maiores e máis salientables singularidades desta institución e orixe da actividade profesional de numeroso alumnado, como luthiers e artesáns), ata a creación do Conservatorio de Música Tradicional, con Rodrigo Romaní, orixe da actual Escola municipal de música folk e tradicional (E-TRAD), como evolución da anterior e que xerou a aparición dun bo feixe de músicos e grupos de nivel internacional, nos que destaca actualmente, entre outros, a Orquestra Folk de Galicia, SondeSeu.

Moitos son xa, pois, os artesáns e músicos que iniciaron a súa vida profesional entre estes muros, confirmando que a actividade musical, en sentido amplo, ademais de achegar unha mellora na vida das persoas, configura un importante sector de actividade económica e emprego, polo que paga a pena apostar.

Nesta homenaxe, a exposición permitirá ver dende o eclecticismo da creación artística de cada unha das especialidades non relacionadas directamente coa música, ata os instrumentos construídos polo alumnado das especialidades de CAIM.

Esta exposición estará aberta entre os días 24 de xuño e o 25 de outubro de 2024 (pechada o mes de agosto).

FICHA DA EXPOSICIÓN

Nome: "A música na EMAO"
Lugar: Espazo EMAO (Sala de exposicións da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo). Entrada polas rúas Pontevedra e Rosalía de Castro
Datas: do 24 de xuño ao 25 de outubro de 2024 (agosto pechado)
Horario:

 • Do 24 de xuño ao 28 de xuño: de luns a venres, laborables, de 19:00h a 21:00h
 • Do 1 de xullo ao 13 de setembro (agosto pechado): de luns a venres, laborables, de 10:30h a 13:30h
 • Do 16 de setembro ao 25 de outubro: de luns a venres, laborables, de 19:00h a 21:00h

Comisariado: Carlos Corral, mestre de Construción Artesanal de Instrumentos Musicais -CAIM- Gaita e Rosa García, mestra de Talla e escultura en madeira, coa colaboración do profesorado de Debuxo, Pintura, Serigrafía artística, Moda e confección, Ourivería, Artesanía en coiro, Deseño e encaixe de palillos e CAIM Zanfona.
Cartaz: Federico Fernández Alonso
Produción e montaxe: Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, 2024
Axudante de montaxe: Eduardo Sánchez Arteaga

A gráfica múltiple que ocupa espazo /////////////// [SERIGRAFÍA]

Estivemos na exposición O múltiple que ocupa espazo organizada polo grupo de investigación Dx5.

Desde a súa creación en 2004, o grupo de investigación dx5 digital & graphic art_research especializouse na gráfica contemporánea de campo expandido. Durante os primeiros anos e baixo o título —”Aplicacións das novas tecnoloxías ao gravado e estampaxe con fins artísticos”— movidos pola idea multidisciplinaria da obra de arte gráfica nos nosos días, o  traballo de investigación centrouse na procura e na achega de instrumentos e de estratexias novas neste campo, adaptando e optimizando sistemas e procesos contemporáneos de maquinarias industriais que permitan definir contornas novas, solucionar inconsistencias herdadas de prácticas anteriores e afondar no que significa a obra de arte múltiple neste terceiro milenio.

Nos últimos anos as súas liñas e proxectos multiplicáronse, abríndonos a novos campos no universo da gráfica contemporánea, que abranguen temas tan dispares como a complexidade e a sostibilidade na arte e no deseño contemporáneos, a redefinición e a evolución do libro de artista como medio, soporte e idea creativa nunha contorna cada día máis dixital ou as conexións do cómic e da animación con outras manifestacións artísticas do noso tempo.  O campo expandido das distintas disciplinas que abren novos percorridos para chegar a novos territorios. Estivemos desfrutando desta exposcición en Pontevedra, aquí deixamos algunhas imaxes:


 

Visita ao taller de gravado e serigrafía da Facultade de Belas Artes de Pontevedra [SERIGRAFIA]

 Moitísimas grazas BBAA Pontevedra pola acollida e a visita guiada!

Fotos da Proxección do filme "84, Charing Cross Road" [VENRES EMAO]


Resumo en imaxes das outras actividades culturais da semana do 10 ao 14 de xuño [OUTRAS NOVAS]

14-6-2024. Audición da Aula de Violín da E-TRAD 

 
 
13-6-2024. Acto de entrega de premios EXERIA 24 [ATENEO ATLÁNTICO]

 
 
 
 11-6-2024. Presentación da novela "Amores oblicuos" de Carlos Cebrián Echarri 
 

venres, 14 de xuño de 2024

14-6-2024. Proxección do filme 84, Charing Cross Road [BIBLIOTECA]

O venres 14 de xuño ás 19:00 dentro da programación semanal os Venres da EMAO, imos proxectar a película 84, Charing Cross Road (la carta final) de 1987, unha Coproducción Reino Unido-Estados Unidos; Brooksfilms, Columbia Pictures, dirixida por David Hugh Jones (1934-2008). 95' VOS.

Por ese motivo e para que podamos ter máis datos, subimos a este blog a recensión que hai un tempo fixo sobre este filme Manuel M. Romón, poeta, actor e destacado cinéfilo vigués.

Hoxe imos ver unha longametraxe na que un dos actores principais é unha librería –Marks & Co- situada no número 84 da rúa Charing Cross, en Londres –de aí o título da película: 84 Charing Cross Road-. O filme estreouse en España como “La carta final”. 


É un filme anglo-norteamericano, e iso, en case tódolos sentidos. Filmouse, e está ambientado, en Inglaterra e nos EE.UU.; o seu protagonista masculino –Anthony Hopkins (1937)- naceu en Gales; a protagonista feminina –Anne Bancroft (1931-2005) naceu e morreu en Nova York; e o director –David Hugh Jones (1934-2008)- viviu e traballou en Inglaterra, onde naceu, e viviu e traballou nos EE.UU., onde morreu.

Quizais non estea de máis dicir, antes de ve-la película, que David Jones foi en 1º lugar director de teatro: de 1973 a 1978 ocupou o cargo de director artístico da Royal Shakespeare Company; deu clase na Universidade de Yale, nos EE.UU., e montou da orde de 40 obras teatrais de 1962 ó 2007 [digo isto por se vos interesa fixarvos na dirección de actores]. En 2º lugar foi director de televisión: comezou nese medio en Inglaterra en 1960, e rematou a súa carreira nos EE.UU., tamén nese medio, no 2006, dirixindo durante ese tempo máis de 40 episodios das series máis diversas e 13 tv movies [digo isto por se vos interesa fixarvos na posta en escena]. E só en 3º lugar foi director de cine: dirixiu 6 longas entre 1983 e 1999, algunhas en Inglaterra e outras nos EE.UU. [digo isto porque hai cine -dentro do cine- nesta película: unhas imaxes do marabilloso filme de David Lean Brief Encounter (Breve encuentro), do ano 1945]. 
 
1ª ed.  Reino Unido, 1971
 
Quizais tampouco estea de máis dicir que o guión do filme, escrito polo inglés Hugh Whitmore (1936-2018) –sobre todo guionista de televisión-, está baseado no libro –a memoria espistolar da que colleu o título a película- da escritora estadounidense Helen Hanff (1916-1997), e na obra teatral, baseada no libro de Hanff, do escritor inglés –sobre todo autor de teatro- James Roose-Evans (1927-2022).

E xa para rematar: o filme estreouse en 1987 e transcorre ó longo de dúas décadas: de 1949 a 1971. Pola súa banda, a librería Marks & Co, fundada nos anos 20 do século XX, pechou en decembro de 1970. No seu enderezo hoxe hai un McDonald’s.

xoves, 13 de xuño de 2024

Papel artesanal [SERIGRAFÍA]

Estes días tivemos clase de cómo facer papel artesanal para as nosas estampas aproveitando o bo tempo no patio de serigrafía. Moi recomendable as ensinanzas e o libro de Juan Barbé Arrillaga. ¿Sabíades que podemos usar as pantaias de serigrafía de maia moi aberta para facer papel?.

martes, 11 de xuño de 2024

13-6-2024. Acto de entrega de premios EXERIA 24 [ATENEO ATLÁNTICO]


Xoves 13 de xuño ás 19:30
 
 
O Ateneo celebra o acto de entrega de premios da edición 2024 do seu certame Exeria. No acto, a madriña desta edición e presidenta do xurado, Inma López Silva, fará público o fallo do xurado encargado da valoración de orixinais. Ademais das palabras das representantes da organización, Ateneo Atlántico e Fundación Xoán Piñeiro, cóntase coa actuación musical de Uxía Senlle.

luns, 10 de xuño de 2024

11-6-2024. Presentación da novela "Amores oblicuos" de Carlos Cebrián Echarri [OUTRAS NOVAS]

 


Mañá, martes 11 de xuño ás 19:30 h. na hemeroteca presentación da novela de Carlos Cebrián Echarri "Amores Oblicuos" presenta o acto Inmaculada Anaya Revuelta (Universidade de Vigo).

14-6-2024. Venres da EMAO presenta a proxección do longometraxe "84 Charing Cross Road" [BIBLIOTECA]

 

O Venres da EMAO presenta a proxección da película "84, Charing Cross Road" (1987) estreada en España baixo o título "A carta final" e protagonizada polos actores Anne Bancroft e Anthony Hopkins. 95' VOS
Helene Hanff, unha amante dos libros, especialmente da literatura inglesa, contacta cunha librería londinense especializada en libros usados, no número 84 de Charing Cross. Neste establecemento, Frank Doel ofrécese a mandar libros a todas partes do mundo, ao gusto do consumidor. Helene, marabillada, empeza a intercambiar cartas e libros con Frank. Esta correspondencia converterase axiña nunha longa conversa que durará vinte anos. 

Unha historia de amizade, humor e paixón pola literatura. Unha exquisita adaptación do libro de Helene Hanff, no que a autora recollía unha selección da correspondencia que, desde 1949 a 1968, mantivo co libreiro Frank Doel.

Presentado por María Jesús Cuesta (bibliotecaria da EMAO)
Data: 14 de xuño de 2024
Hora: 19.00h
Lugar: Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

Entrada libre ata completar aforo.

Monográfico de verán "UN CHARRASCO divino e espirituoso" de [CAIM ZANFONA] e [OURIVARÍA]

Este mes de Xullo do día 8 ata o día 18  impartiremos un monografico conxunto as especialidade de CAIM Zanfona e Ourivaría. 

A proposta é construir un charrasco, instrumento de tradicional de percusión


A súa construción farase coas técnicas básicas da carpintería do traballo no banco, isto realizarase no obradoiro de Zanfona; e no taller de Ourivaría daremos forma as ferriñas a partir de chapas de cerveza e a maiores crearemos os elementos decorativos como as chinchetas e os adornos que faremos cortando, calando e conformando latón, así que tamén traballaremos as técnicas básicas do noso oficio. 

É a oportunidade perfecta para coñecer o traballo nestes dous obradoiros e dar os primeiros pasos nestas artes, xa que non pedimos ter coñecementos previos. 

So hai que vir preparado para aprender e disfrutar do traballo ;D

A seguir deixovos toda a información respecto aos contidos do curso e de como facer a inscripción: 

“UN CHARRASCO DIVINO E ESPIRITUOSO”

Impartido por Sandra de Jesús e Xaime Rivas, mestres das especialidades de OURIVARÍA e CONSTRUCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -CAIM- Zanfona, da EMAO

Destinatarios/as: calquera persoa, sen necesidade de que teña coñecementos previos de ningunha das materias.

Datas: do 8 ao 18 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas. Duración: 36 horas

Obxectivo: Construción dun Charrasco, instrumento tradicional galego, aplicando as técnicas básicas da carpintería e complementando con traballos de reciclaxe (convertindo chapas de cervexa em ferreñas) e de elaboración de elementos decorativos con latón.

Programa:
Obxectivos:
Construír, decorar e rematar un instrumento tradicional galego, o Charrasco. Transformar uns materiais de reciclaxe como son as chapas das cervexas en ferreñas para o Charrasco.
Aprender e aplicar as técnicas básicas de carpintaría para o traballo no banco, con ferramentas como o serrón, a trencha, a trade columna, lixa , etc, para a construción do instrumento.
Aprender e aplicar as técnicas básicas da Ourivaría para o traballo en metal, corte, conformado, soldado, esmerilado, pulido e brillado, etc, para realizar as pezas decorativas e dar forma ás ferreñas.
Contidos:
Desenvolvemento e construción do modelo de Charrasco dado.
Aplicación das técnicas de marcado, corte, encaixe a media madeira, pulido, etc precisas para o traballo coa madeira.
Aplicación de conformado das ferreñas, corte e calado para os motivos decorativos en metal, soldado de espigos para a súa montaxe e técnicas de acabado e pulido do metal.
Montaxe final do instrumento, ferreñas e motivos decorativos en metal e tecido.

Material a aportar polo alumnado: 3 listóns de madeira (de 1700x30x30mm, 1400x30x25mm e 800x30x30mm) de madeira dura ou semidura (piñeiro galego, faia, carballo ou freixo). Tamén precisará de outros materiais adicionais coma cable, puntas, tapóns e cintas de tecido, para rematar o instrumento. Comunicaráselle ao alumnado onde poden conseguir os materiais requiridos (custo estimado: 5€ + custo dos listóns que dependerá do tipo de madeira que se escolla).

Alumnado máximo: 12


CONDICIÓNS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS


Duración dos cursos: 36 horas 
Datas: Entre o 8 e o 18 de xullo de 2024. Horario de mañá 
Lugar: Aulas e talleres da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO)
Prazas limitadas: Ver número máximo de alumnos/as na convocatoria específica

Inscrición: Gratuíta. Mediante envío de correo electrónico, no prazo indicado a continuación, a emao@vigo.org, cos seguintes datos (imprescindibles): 
 • Asunto: [nome do curso]
 • Nome e apelidos do/a solicitante
 • DNI
 • Enderezo de correo electrónico no que desexan recibir a confirmación de admisión, se é o caso.

Admisión de solicitudes:
 • Non poderán inscribirse as persoas matriculadas na EMAO no curso 2023-2024.
 • Só se admiten persoas maiores de 16 anos.
 • Só serán válidas as solicitudes que cumpran estritamente as condicións indicadas nesta convocatoria para cada curso en concreto.
 • A inscrición farase por estrita orde de recepción do correo electrónico de solicitude, ata cubrir o máximo de prazas ofertadas.
 • O prazo para solicitar a inscrición será desde as 00:00h do 17 de xuño, ata as 24:00h do 21 de xuño de 2024. Non serán válidas as solicitudes presentadas con anterioridade e posterioridade a estas datas.
 • A confirmación da matrícula realizaraa a EMAO exclusivamente por correo electrónico. No caso de producírense vacantes no primeiro día do curso, convocarase á lista de reserva. 

 

Non volo perdades será o instrumento do verán para amenizar tódalas festas!!!!!! ;DDDD


Fotos da Conferencia de Xaime Estévez Vila "Gaiteiros ao piano. 18 pezas de mestres da gaita galega para piano elemental" [VENRES EMAO]