luns, 20 de maio de 2024

24-5-2024. Venres da EMAO presenta a Fundación Museo de Artes Do Gravado á Estampa Dixital [TALLA E ESCULTURA EN MADEIRA]

 

Este Venres da EMAO visítanos Xoán Pastor Rodríguez, director dun dos museos máis importantes de Galicia e de España na súa categoría, xa que alberga unha fantástica colección que acolle cantas técnicas artísticas do gravado operaron dende o século XV ata os nosos días. Con máis de 30.000 gravados de máis de 400 artistas entre o fondo antigo e moderno, no Museo de Artes, ademais de contar cunha ampla programación expositiva moi dinámica, pódense encontrar nos seus fondos estampas de Rafael, Rembrandt, Goya, Dalí, Picasso, Toulouse-Lautrec, Chagall, Saura ou Alberti entre moitos outros, así o Museo e a Fundación cumpren coa tarefa de custodiar ese patrimonio gráfico, conservalo e difundilo xa que moitas das súas estampas son reclamadas en préstamos por museos de todo o mundo.

De todo iso e máis falaremos con Xoan Pastor, que nos contará como chegou esta fantástica colección a un pequeno lugar de Ribeira.

Presentado por Rosa García (mestra de Talla e escultura en madeira da EMAO)
Data: 24 de maio de 2024
Hora: 19.00h
Lugar: Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

Entrada libre ata completar aforo

21-5-2024. Presentación libro do Bestiario en pedra [ATENEO ATLÁNTICO]

Martes 21 de maio, ás 19.30 horas,

Carlos L. Bernárdez e Xosé Ramón Mariño Ferro presentan o seu último libro, Bestiario en pedra, Animais fabulosos na arte medieval galega (Laiovento, 2024). O acto será presentado por Anxo Cabada.

Resumo en imaxes das outras actividades culturais da semana do 13 ao 16 de maio [OUTRAS NOVAS]

 16-5-2024. Concerto de Nicolás Pastoriza

 

15-5-2024. Mesa Redonda "Mulleres Xornalistas. Elas abriron o camiño" [Ateneo Atlántico] 
 

 
14-5-2024. Poéticas diversas. Corpo a corpo coa palabra, a música e a danza contemporánea
 

 
14-5-2024. Visita do HC San Rafael.
CAIM zanfona e gaita

Serigrafía artística


 
13.5.2024. Presentación do libro "Un drama nos aires" de Jules Verne [Sociedade Jules Verne de Vigo]
 
 
13-5-2024. O mestre de debuxo orienta ao seu alumnado sobre os recursos bibliográficos da súa sección.
 

mércores, 8 de maio de 2024

10-5-2024. Venres da EMAO presenta Isaac Pérez Vicente e a Hermes Salceda en "Erre, que erre? Palabras, imaxes, grafos, potencialidades" [PINTURA]

 

Desde mediados dos anos oitenta do século pasado as exploracións de Isaac Pérez Vicente despréganse en múltiples grafos novos e ofrécenlle a quen se adentre nelas formas inéditas de circular polo mundo e pola súa propia memoria. IPV explora e desprega a potencialidade das palabras e das imaxes que herdamos de antigo propoñéndonos novas relacións que desautomatizan a nosa percepción e interrogan os límites da arte, as súas relacións coa literatura e a semiótica do presente.

Presentado por Darío A. Basso (mestre de Pintura na EMAO)
Data: 10 de maio de 2024
Hora: 19.00h
Lugar: Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

Entrada libre ata completar aforo

martes, 7 de maio de 2024

9-5-2024. "Eu son Rosalía" Espectáculo músico-teatral de María Alonso [OUTRAS NOVAS]

Xoves, 9 de maio ás 20:00

Convocatoria do nivel avanzado da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Curso 2024-2025 [ADMINISTRACIÓN]

 

A Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo vén de facer pública a Convocatoria de acceso ao Nivel Avanzado para o curso 2024-25 nas especialidades de Serigrafía artística, Moda e confección, Pintura, Debuxo artístico, Artesanía en Coiro, Talla e escultura en madeira,  Ourivería, Deseño e encaixe de palillos e Construción artesanal de Instrumentos Musicais (CAIM Gaita e CAIM Zanfona). 
 
 
Terá dereito o alumno/a que remate coa cualificación de apto/a o Nivel Superior ou Perfeccionamento
II da especialidade na que estea matriculado/a.

O Nivel Avanzado consiste no desenvolvemento dun Proxecto de Fin de Estudos previamente presentado e seleccionado conforme ás normas e aos criterios que se explicitan nas Bases. Este nivel ten carácter presencial, en sesións semanais de dúas horas/catro horas de duración durante o curso académico. A asistencia será obrigatoria para os /as seleccionados/as, cun máximo de faltas de asistencia xustificadas do 25% do total do crédito horario. 
 
Ao remate do curso académico, unha vez avaliado e cualificado como Apto/Non apto o proxecto desenvolvido, conforme ao Plan de Estudos da EMAO 2015 (PEMAO2015), certificaranse 70/100 horas correspondentes á superación do nivel AVANZADO.
 
Para acceder a este nivel o/a interesado/a deberá presentar, nos prazos que se indican na presente convocatoria, un proxecto persoal directamente relacionado coa especialidade cursada. Esta proposta será informada inicialmente polo/a mestre/a titular da mesma tendo en conta as especificidades recollidas no apartado correspondente desta convocatoria. 

Este proxecto poderá orientarse nalgunha das catro liñas seguintes:
  • Investigación
  • Produción
  • Creación
  • Ampliación de coñecementos. 
Unha comisión formada pola xefatura do Servizo municipal de Educación (ou técnico/a en quen delegue), xefe de estudos, o/a profesor/a da especialidade e un profesor/a elixido por cada un dos departamentos, seleccionará, de xeito libre e motivado -previo o informe escrito do profesor/a da especialidade-, aqueles proxectos que considere de interese.
A EMAO publicará, no Taboleiro e na web, o listado do alumnado seleccionado para o Nivel Avanzado, facendo constar as iniciais do nome e apelidos do/ alumno/a, especialidade e denominación do proxecto. 
 
Prazos
  • Do 6 de maio ao 14 de xuño de 2024, presentación de proxectos por parte do alumnado.
  • Do 17 ao 21 de xuño de 2024, informe dos proxectos por parte do profesorado e presentación da ficha docente normalizada de cada proxecto seleccionado á Comisión citada en 5.2.
  • 24 ao 27 de xuño de 2024: estudo e selección de proxectos pola Comisión de valoración.
  • 1 de xullo de 2024: exposición pública (taboleiro e internet) do listado de alumnado e proxectos seleccionados.