xoves, 16 de setembro de 2021

Olería tradicional do Condado: os irmáns Añón no Faro de Vigo [OUTRAS NOVAS]

 

Hoxe públicase no Faro de Vigo na sección Faro da Cultura un interesante artigo sobre  Manuel e José Añón Chans, os oleiros de Meder, fillos e netos de oleiros, herdeiros dun oficio que mestura características da olería de Buño, influencias dos louceiros de A Guardia, etc. A súa especialidade é o barro roxo.

xoves, 9 de setembro de 2021

74. VIVIAN SUTER. ABSTRACCIÓN SELVATICA [PINTURA]

“Trato de capturar o tempo nunha forma, algo así como reter o alento.”

Vivian Suter, 2021.


A artista suízo-arxentina Vivian Suter (Buenos Aires, 1949) decidió deixar Basilea para vivir na selva guatemalteca, tras unha viaxe en solitario polas ruínas de Mesoamérica. Era principios da década de 1980, e desde entón a súa estadía alargousemás de trinta añvos en un estudo situado en Panajachel , sobre o terreo dunha antiga plantación cafetera xunto ao lago Atitlán.

Entrevista a Akiko Okada [COIRO]

Akiko Okada nunha das súas clases.
Galician Firts, English Below. 
Comezamos un novo curso en EMAO con moita ilusión. Para a próxima semana teremos as probas de acceso e os alumnos de Superior e Perfeccionamento 1 comezarán as clases.
Para este curso preparamos unha serie de entrevistas para coñecer un pouco máis de preto artesáns que foron recoñecidos internacionalmente co premio Al Stohlman, por así dicilo , o Premio Nobel do Coiro. Comezamos este curso cunha pequena entrevista co xaponesa Akiko Okada recoñecido con este premio en 2013.

- Canto tempo levas traballado o coiro?
Levo traballando o coiro 40 anos.

- Como empezaches no coiro?
Comecei a traballar o coiro aprendendo a distancia con Craft Japan.

- Que ten o coiro que non teña outro material?
Cando vin o traballo de Al Stohlman no seu Museo en Tandy, fun atraida pola súa beleza. Non podería pensar en outros materiais.

- Entre as diferentes técnicas que coñeces, cal é a túa favorita?
A miña técnica favorita é o labrado.

- Que peza tes ganas de facer e aínda non fixeches?
Me gusta facer os deseño para os labrados que decoran as miñas pezas de coiro.

martes, 7 de setembro de 2021

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO E SORTEO PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO CURSO 2021-22 [ADMINISTRACIÓN]

CURSO 2021-2022

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO E SORTEO PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO NA EMAO

Enlace á convocatoria completa e criterios de valoración en vigo.org

0. Para acceder por primeira vez á EMAO (curso Básico -tardes- ou Iniciación -mañás-) no caso de existiren máis solicitudes cá prazas, é imprescindible superar as probas de acceso que pola presente se convocan. Só no caso das especialidades de Pintura e Debuxo artístico, o acceso realizarase por sorteo entre as persoas preinscritas.

1. Calendario das probas de acceso e composicións das comisións de valoración

1.1. Calendario e horarios:

    CAIM (Gaita e Zanfona): día 14 de setembro, ás 16.00 horas

    Artesanía en Coiro: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende R. Albornoz ata P. Lapuente
 • Ás 18:00 horas: Preinscritos dende M. Lorenzo ata T. Vila
    Cerámica artística: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Aguilar ata Martín de los Santos
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Martínez González ata Vinader
Talla e escultura en madeira: día 14 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Alonso ata Iglesias Iglesias
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Iglesias Rodríguez ata Virgoulay
Deseño e encaixe de palillos: día 14 de setembro
 • Ás 16:00 horas: Preinscritos todos Nivel Iniciación (mañás)
 • Ás 18:00 horas: Preinscritos todos Nivel Básico (tardes)
Moda e confección: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Abásolo ata Iglesias Díaz
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Iglesias Martínez ata Vidal
Serigrafía artística: día 14 de setembro
Ás 16.00 horas: Preinscritos todos Nivel Iniciación (mañás)
Ás 18:00 horas: Preinscritos todos Nivel Básico (tardes)

1. 2. Composición das comisións de valoración:

CAIM (Gaita e Zanfona):
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Carlos Corral Fernández, Mestre de Gaita
Xaime Rivas Dacosta, Mestre de Zanfona
Lugar: Obradoiro de Gaita e Zanfona

Artesanía en Coiro:
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Carlos Corral, Mestre de CAIM Gaita
José Pereira, Mestre de Artesanía do Coiro
Lugar: Obradoiro de Artesanía do Coiro

Cerámica artística:
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Miguel Vázquez Pérez, Mestre Cerámica
Marián Núñez, Mestre de deseño e encaixe de palillos
Lugar: Obradoiro de Cerámica artística

Talla e escultura en madeira
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Rosa García Martínez, mestra de Talla e escultura en madeira
Darío Basso, Mestre de Pintura
Lugar: Obradoiro de Talla e escultura en madeira

Deseño e encaixe de palillos
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
José Pereira, Mestre de Artesanía do Coiro
Marián Núñez, Mestra Deseño e encaixe de Palillos
Lugar: Aula de Deseño e Encaixe de Palillos

Serigrafía artística
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Alba Pardo, Mestra de Serigrafía artística
Emma González, Mestra de Moda e confección
Lugar: Aula de Debuxo

Moda e confección
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Alba Pardo, Mestra de Serigrafía artística
Emma González, Mestra de Moda e confección
Lugar: Aula de Debuxo

2. Contido das probas

As probas de acceso para as especialidades citadas terán dúas partes.
Primeira será un cuestionario no que o/a aspirante deberá cumprimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade.
Segunda parte será un exercicio práctico co material específico de cada especialidade, no que non se valorarán coñecementos específicos previos relativos á especialidade, senón conceptos, como habilidade, actitude, recursos e creatividade.
A nota final sairá da valoración conxunta do cuestionario e mais a proba práctica, e ponderarase conforme aos criterios que para cada especialidade se recollen no Anexo á presente convocatoria.
O tempo para realizar a proba de acceso a estas especialidades será aproximadamente de 30 minutos en total.
A persoa aspirante presentarase no horario que para cada especialidade e primeiro apelido que nesta convocatoria se indica. Deberá portar o DNI, un bolígrafo, un lápis, un tubo pequeno de pegamento e unhas tesouras.

3. Sorteo para o acceso ás especialidades de Debuxo artístico e de Pintura

Segundo o previsto no Plan de Estudos e no apartado E) da Convocatoria do curso 2021-2022, para o acceso ás especialidades de Debuxo artístico e de Pintura realizarase un sorteo público o día 17 de setembro de 2021, ás 12.00 horas, na Biblioteca da EMAO.

4. Normativa contida no Plan de Estudos

“3.2.2.2. Proba de acceso
Esta modalidade de acceso está circunscrita ás especialidades das Áreas de Oficios Artísticos e a de Oficios Artesanais, sempre e cando existan menos prazas ofertadas que solicitantes.
Poderán presentarse a esta proba, aquelas persoas que teñan realizado a súa preinscrición na especialidade en cuestión, dentro dos prazos estipulados na Convocatoria anual e que figuren como tal no “listado de solicitantes de novo ingreso”.
A proba de acceso comporase, canto menos, de dúas partes:
Un cuestionario no que o/a aspirante deberá cumplimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade.
Un exercicio práctico co material específico de cada especialidade no que se valorarán conceptos como habilidade, actitude, recursos e creatividade. Nesta proba non se valoraráncoñecementos específicos previos relativos á especialidade.
Con cada convocatoria anual publicaranse, para cada especialidade, os criterios de valoración e a súa ponderación na valoración final.

Trala realización da proba de acceso, unha comisión formada polo mestre/a da especialidade, o director/a, o xefe/a de estudos e outro/a mestre/a dunha especialidade da mesma área, seleccionará os alumnos/as que cubrirán as prazas ofertadas, establecendo, seguidamente, unha lista de reserva ordeada de maior a menor valoración, para o caso de existiren baixas entre os/as seleccionados/as”.

5. Medidas preventivas COVID-19
 • Obrigatoriedade a tódas as persoas asistentes ás probas de realizar desinfección de mans previa e ao rematar a proba nos dosificadores instalados na EMAO ao efecto.
 • Obrigatoriedade do uso de máscara homologada e en perfecto estado
 • Obrigatoriedade de respectar a distancia de seguridade e as indicacións que en todo momento lles realice o persoal da EMAO en relación co aforo, acceso e circulación polo edificio.
 • Durante a realización das probas só poderán permanecer no interior do edificio as persoas ás que lles correpondera facer a proba conforme ao horario e quendas indicadas no apartado 1.1. De ser necesario en relación co aforo, poderase dividir o acceso e realización das probas en grupos máis pequenos e en horarios intermedios aos indicados.
 • As persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-19, non deberán presentarse ás probas.
 • Prégase que no caso de espera no exterior do edificio, se respecten estrictamente as distancias e medidas de seguridade COVID-19
RESOLUCIÓN:

Aprobar a Convocatoria que atencede de probas de acceso e sorteo para alumnado de novo ingreso no curso 2021-2022 na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Vigo, 6 de setembro de 2021
Gorka Gómez Díaz
 

Proxectados II [DEBUXO]

Nunha anterior entrada adicada aos traballos dos Proxectos 19 falamos de dous alumnos, a súas motivacións e os seus resultados expostos. Hoxe coñeceremos outros tres que remataron con solvencia o seu proxecto e que pasaron pola sala de exposicións deixando moi boas sensacións. 

MARÍA LOUREIRO

100HEX

Dentro do contexto dos proxectos de Debuxo nos atopamos cunha peza singular e novedosa, un mural steam realizado cuns 400 hexágonos de 60mm de lado que mistura distintas formas de debuxar, manual e dixital. Cada unha desas pezas está elaborada cunha impresora 3D en material plástico. María, mestra de Tecnoloxía nun instituto de secundaria é unha apaixoada das novas tecnoloxías e comparte esta inquedanza con grupos free greek co fin de levar a tecnoloxía a calquera ámbito da sociedade. Neste caso a arte, co fin de deixar unha pegada na cidade. 


Libro guía

luns, 6 de setembro de 2021

Arte de Man: 12 de Setembro en Allariz [OUTRAS NOVAS]

Arte de Man volta ás rúas de Allariz o 12 de setembro. Ao redor dunha vintena de artesáns tanto locais coma do resto da comunidade estarán dando mostra do seu traballo o domingo 12 de setembro en Allariz.

Este ano 2021, Arte de Man estreará nova localización dentro do casco histórico de Allariz . Durante a xornada dominical, a rúa Santo Estevo acollerá esta edición do Mercado de Artesanía. O cambio de localización ven dado pola situación actual da pandemia, aínda que manterá a súa esencia de celebrarse nas rúas de Allariz, cambiando de emprazamento cara a zona da Igrexa de Santo Estevo. A cita, reunirá a artesás galegos/as en horario ininterrompido de 11:00h a 20:00h.

Arte de Man ofertará exposición e venda de distintas disciplinas artesás, tradicionais e innovadoras, como son a cerámica, pintura, debuxo e gravado, escultura, xoiería e bixutería, téxtil, coiro e madeira, entre outros.

38.ª Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos [OUTRAS NOVAS]

A 38ª Mostra de Artesanía e Cerámica de Barcelos, que ten lugar entre os día 10 ao 19 de setembro, no Parque dá Cidade é un dos eventos máis antigos de Portugal, conta coa presenza dos artesáns máis importantes de cada sector artesanal (olería, cestería e vimbia, ferro e derivados, madeira e bordado) e retrata toda a riqueza da arte e dos oficios tradicionais.

Na edición deste ano, participan 122 artesáns, 91 dos cales de Barcelos, e o Municipio volve a apostar polas tradicións do pasado cos workshops diarios onde se pode aprender as artes e os oficios tradicionais.

A Mostra Nacional de Artesanía e Cerámica de Barcelos estará aberta de luns a venres, das 17:30 ás 22:30, e o fin de semana, das 15:00 ás 22:30.

xoves, 2 de setembro de 2021

Bolsas de Artes Plásticas Fundación Botín [OUTRAS NOVAS]

Solicitude: Ata o 3 de setembro
 
 
As Bolsas Internacionais de Artes Plásticas destínanse tanto á formación como ao desenvolvemento de proxectos persoais e de investigación. Sempre deben estar vinculadas á creación artística e non ao desenvolvemento dun estudo teórico. 
Artistas de calquera nacionalidade poden concorrer a esta convocatoria, na que unha das bolsas destínase a creadores menores de 30 anos españois ou residentes (como mínimo cinco anos inmediatamente anteriores á solicitude da bolsa) e que queiran trasladarse ao estranxeiro para continuar o seu traballo, estudo ou estancia en residencia. Desde a súa posta en marcha en 1993, máis de 200 artistas recibiron esta axuda que actúa como elemento dinamizador da arte emerxente e representa un apoio para aqueles artistas que queren desenvolver un proxecto de investigación artística. 

xoves, 29 de xullo de 2021

Doazón da Biblioteca Especializada de Darío A. Basso á Biblioteca García Barbón-EMAO [BIBLIOTECA]

Recentemente recibímos a doazón da biblioteca particular do pintor e mestre de pintura desta Escola, Darío Álvarez Basso. 

Esta biblioteca está formada por numerosos volumes que abarcan dunha forma u outra toda a historia da Arte, desde a Arte Prehistórica ata Arte Contemporánea, inclúe monografías sobre arquitectura e deseño, fotografía, gravado, estética, historia da arte, biografías e catálogos individuales de artistas, catálogos de exposiciones colectivas desde 1980 a 2020. Ademáis de 30 volumes de gran formato que corresponden á edición facsimil de “La Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada” un proxecto realizado co obxectivo de publicar os resultados da investigación coordinada por José Celestino Mutis a finais do século XVIII.A Biblioteca Pública García Barbón-EMAO ten gran interese en fomentar o enriquecemento do seus fondos (histórico e moderno) a través de doazóns, a condición de que ditas doazóns axústense aos principios contemplados na súa política de xestión das coleccións. As donacións son unha práctica habitual á hora de completar fondos bibliográficos pero tomando en consideración ou tempo que implican os procesos de catalogación, clasificación e preparación física das obras doadas, así como o espazo que ocuparán, é necesario que as doazóns sexan tratadas coas mesmas políticas de selección e adquisición que se aplican ás compras. 
Sempre hai que ter en conta unha serie de criterios: estado de conservación, duplicidade, vixencia de contidos e soportes, a súa relación co fondo existente, etc. Outro criterio non menos importante a ter en conta é o problema de Espazo

Unha vez resolto o imprescindible proceso técnico é o noso desexo que esta biblioteca estea ao dispor dos nosos/as usuarios/as en breve.

A Biblioteca agradece a Darío a doazón deste material bibliográfico e a confianza depositada en nós para a súa custodia e difusión.

“Sempre imaxinei o paraíso como unha especie de biblioteca” dicía Borges.

As razóns para formar unha biblioteca particular  poden ser variadas,  hai quen colecciona só libros sobre unha temática concreta, libros publicados nunha época determinada, obras realizadas por un só autor, ou quen só ten na súa biblioteca primeiras edicións. Desde que nos convertemos en ávidos lectores, as bibliotecas persoais son un elemento indispensable na nosa vida. 
A continuación Darío A. Basso  reflexiona sobre as súas motivacións para formala primeiro e doala despois:

Moitos artistas afirmaron que pintan para sacar á luz imaxes que non viron.
O continuo suceder de pinturas no traballo dun artista, é un coleccionar desas imaxes que non estaban antes connosco e que por necesidade teñen que ser feitas realidade.
A biblioteca dun pintor é outra viaxe pola historia da arte, un compendio de volumes que van marcando os procesos de crecemento e coñecemento a través do estudo de exposicións, museos e coleccións.
Un intento de conxelar os momentos de aprendizaxe, de aglutinar as experiencias do traballo doutros artistas para así atopar derivas ou camiños que nos axuden como bitácora no noso traballo.
Desde 1985 o longo da miña carreira como artista, estiven recompilando catálogos de exposicións significativas e libros de teoría de arte.
Hai un capitulo importante que esta relacionado coa botanica, grazas á colección facsímile de: "A Real Expedición Botánica do l Novo Reino de Granada", de Celestino Mutis, xunto con considerable volumenes sobre a mesma materia, que sirvio como estudo durante unha epoca importante do meu traballo que denomino Equinoctial no que o meu traballo #enfocar na representación da natureza desde un punto de vista fenomenoligico.
Doados á Biblioteca da escola de Artes e Oficios de Vigo, servirá agora para transmitir a quen este interesado esa viaxe pola arte contemporánea dos últimos 40 anos.

Dario Alvarez Basso
Mestre de pintura Escola de Artes e Oficios Vigo
Vigo, 29/7/2021.

Transferibles: serigrafía cerámica [SERIGRAFÍA][CERÁMICA]

 Do 9 ao 22 de xullo realizouse o monográfico "Transferilbles: serigrafía cerámica" entre as especialidades de cerámica e serigrafía artística. Aquí tedes algunhas fotos do proceso:

martes, 20 de xullo de 2021

73. DIN MATAMORO estudante da EMAO coa Mirada Acesa dende os 12 anos [PINTURA]

Matamoro Irago, Eduardo: Din Matamoro (Vigo, 1958).

É un grandísimo pintor, membro numerario da Real Academia Galega de Belas Artes.
Nestes momentos ten unha extraordinaria exposición no MARCO de Vigo (ata o 7 de novembro), co titulo A mirada acesa.

Pois ben… nos arquivos do EMAO (onde se atopa unha parte importante da historia cultural viguesa), consérvase o documento coa matrícula de inscrición do noso artista, que xa con 12 anos (en 1971), estudou debuxo na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.
¡Algo que nos en orgullece!... sabendo, ademais, que o debuxo, desde o principio da súa carreira, é unha columna clave do seu traballo.

A súa exposición A mirada acesa (que en próximo apuntamento estudaremos con detemento), é unha adoitada demostración de que a pintura é en orixe e fin: LUZ.

Dende aquí convidamos a visitala.

luns, 19 de xullo de 2021

Entrevista a Luis Rioja, da Escola Superior de Arte e Deseño de Burgos [Coiro]

Con motivo do 25 aniversario do Museo do Coiro de Allariz o pasado 2020 había unha morea de actividades programadas para o ano e especialmente para as Xornadas dos Oficios do Coiro, pero chegou o Covid e todo se estragou.

Luis diante de algunha das súas obras.

O pasado 26 de Xuño e no contexto da "Xornada do Coiro" para tentar retomar un pouco a normalidade se realizaron diversas actividades coma un roteiro polas curtidoiras de Allariz, a presentación dun libro sobre o curtido en Galicia (A Industria Galega dos Curtumes, Claudio Otero Eiriz).  Para celebrar esta Xornada se inaugurou a exposición "En cueros" de Luis Rioja que podedes visitar no Museo do Coiro ata o 26 de setembro. Con tal motivo Luis responde ao noso cuestionario; Luis leva case 30 anos ensinando a traballar o coiro na Escola Superior de Arte e Deseño de Burgos.

- Canto tempo levas traballado o coiro? 
- De maneira profesional uns 32 anos, máis ou menos. 

venres, 9 de xullo de 2021

Acceso a cursos superiores da EMAO por convalidación. Vacantes, pre-inscrición e requisitos [ADMINISTRACIÓN]

CURSO 2021-22. ALUMNADO DE NOVO INGRESO: ACCESO A NIVEIS SUPERIORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO POR CONVALIDACIÓN

O apartado 3 da convocatoria do curso 2021-22 contempla a posibilidade de acceder directamente aos niveis Medio e Superior de estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo mediante convalidación.

Indícase tamén que, a estes efectos, publicarase a relación de vacantes existentes nos niveis: Medio, Superior, Perfeccionamento I e II e Nivel Avanzado.

En cumprimento do disposto nesa Convocatoria, infórmase no cadro seguinte, as vacantes existentes que cumpran os requisitos esixidos.3.3.Requisitos dos/as solicitantes 

As persoas solicitantes deberán acreditar, polos medios que se recollen nesta convocatoria, ter a competencia abonda para poder convalidar os coñecementos e aptitudes propios dos niveis Básico e/ou Medio da especialidade dada na EMAO.
Esta acreditación poderá facerse cumprindo un ou varios dos seguintes requisitos: 

 • Estudos previos acreditados da especialidade ou disciplinas afíns convalidables en calquera centro
 • Ter aprobado o curso básico da especialidade no seu día na EMAO sen rematar o restos dos niveis
 • Ter experiencia demostrable no sector correspondente á especialidade
 • Non poderán acceder persoas matriculadas no curso 2021-22 na EMAO
 • No caso de existiren máis solicitudes cá vacantes, terán preferencia, entre os que cumpran as condicións, aquelas persoas empadroadas en Vigo.
 • Para o acceso ao Nivel Avanzado, os/as solicitantes deberán aportar un anteproxecto do traballo que propoñen realizar en réxime de titoría (ver convocatoria nivel Avanzado curso 2020-21 na web municipal).

3.4. Acreditación de cumprimento dos requisitos: 

 • En tódolos casos deberá presentarse un currículum vitae da persoa solicitante, salientando aqueles aspectos que teñan relación coa especialidade.
 • Perfil profesional comprobable en redes sociais, se é o caso, indicando os enderezos de referencia en internet
 • Os estudos previos con certificación do centro no que os cursaron, con indicación dos contidos do programa e horas totais.
 • A experiencia acreditarase con informe do centro de traballo, taller artesano ou estudio na que a exerceran, con indicación do tipo de tarefas realizadas e tempo total.A EMAO poderá realizar, para a admisión definitiva, unha entrevista e/ou proba práctica aos/ás solicitantes.
 • Anteproxecto do traballo proposto cando se queira acceder ao Nivel Avanzado.

3.5. Solicitudes:  

Deberán realizarse por correo electrónico, trala publicación das vacantes a partir do 8 de xullo e ata o 6 de setembro, ao enderezo emao@vigo.org, indicando:

 • Asunto: Solicitude acceso por convalidación
 • Corpo da mensaxe:
 • Especialidade e nivel que se solicita
 • Nome, apelidos e DNI

Incorporaranse como adxuntos arquivos co currículum e copia dos xustificantes dos méritos que, se é o caso, se considere de interese alegar.

xoves, 8 de xullo de 2021

Os da Escola de Artes [OUTRAS NOVAS]

 

Aquí tedes esta fotografía que publica hoxe o Faro de Vigo. A mestra de escultura e talla en madeira, Rosa García, acompañada dun grupo de alumnos/as que este curso remataron os estudos desta especialidade, na entrada da Fundação Serralves (Porto) donde visitaron a exposición de LouiseBourgeois, tamén visitaron no Museu da Misericórdia a exposición Alberto Giacometti - Peter Lindbergh. Capturar o Invisível

martes, 29 de xuño de 2021

Resumo do curso EXTRAORDINARIO de Moda e confección [MODA]

E remata o curso 2020-2021. Presentouse como un curso estraño, no que a pandemia do coronavirus nos tivo expectantes os primeiros meses. Se as aulas serían seguras... se habería contaxios... se volvería a pechar todo... e, ao final, todo saíu mellor do que esperabamos. Demostrouse que a ventilación, o uso de máscaras, a distancia e a hixiene de mans eran a mellor defensa para deter ao virus. Estabamos preparados para a teledocencia, e tivemos que botar man dela durante tres semanas do mes de febreiro.