mércores, 23 de setembro de 2020

Daniel Johnston [DEBUXO]

 Os 11 de setembro  desde o ano 2001 son recordados por aquelas fatídicas imaxes de NY que cambiaron o mundo. Tamén o 11 de setembro os cataláns celebran o seu día, a diada. Pero a data do 11 de setembro agora tamén me lembrará a Daniel Johnston, xa que hai un ano, xusto, que faleceu á ideade de 59 anos. Johnston é coñecido como músico, cancións de gran sensibilidade versionadas por grupos ben coñecidos dos 90 como Yo la tengo, pero tamén será recordado como debuxante... unha sorte de debuxo adolescente pop americano. No ano 2012 tiven a sorte de vicularme dalgún xeito e estar perto da exposición e concerto que se fixera na Casa Encendida de Madrid , "Visiones simbólicas". Alí estaba eu en primeira liña... perto do mito. A exposición  foi unha retrospectiva da obra de Johnston que recollía todo o seu mundo obsesivo, diaños, super heroes e a imaxe idealizada do seu amor de adolescencia, Laurie. O exmánager e amigo Jeff Tartakov foi recompilando e gardando este material gráfico ao longo dos anos cos que fixo unha colección . Grazas a el puidemos gozar da súa obra, que nace para ilustrar as portadas dos cassettes que producía Daniel de xeito artesanal na súa casa. 

Ver a Johnston en directo foi unha mestura de sensacións entre ternura e pena.... o idealizado autor que coñecera e me entusiasmara na película The Devil and Daniel Johnston ... era un home desfeito subido a un escenario, sen dentes e coa camiseta manchada de lamparóns, cunha limitada voz, unha man temblequeante e pouca aptitude no escenario. Pero as cancións... as cancións... escoitar Speeding Motorcicle ou True love will find you in the end da voz de Johnston foi marabilloso... emocionante.venres, 18 de setembro de 2020

Pasado e resente do Pito pastoríl na Galicia [CAIM GAITA]

Hoxe quero compartirvos o artigo moi interesante, "Pasado e presente do Pito pastoril na Galicia",

Publicado na revista Aturuxo (nº 19, pp. 48-54, 2019) da Asociación de Gaiteiros Galegos, e escrito por Efraim Díaz. Nel dase conta dos avances nas investigacións sobre este instrumento por parte do IGAESPI (Instituto Galego para o estudo do Pito Pastoríl), dende o século XIX ata a actividade do IGAESPI.

 Pinchar na ligazón para acceder directamente: https://issuu.com/agg./docs/aturuxo19/48

xoves, 17 de setembro de 2020

A Imprenta e o Libro no Século XVII [BIBLIOTECA]


O século XVII é coñecido como o século do Barroco, das monarquías absolutas e da Igrexa da Contrarreforma, do esplendor das literaturas nacionais e do desenvolvemento doutros campos de coñecemento como a física, a astronomía e as matemáticas. Estivo fortemente marcado por grandes crises e transformacións que o converteron nunha época de retroceso en Europa, xa que a evolución global da economía e a poboación foron negativas e a produción agraria padeceu sucesivas crises. Isto causou unha serie de grandes fames negras que deron pé á aparición de epidemias e pestes. Tamén foi un século de guerras de relixión, especialmente  a dos Trinta Anos, que dividiu Europa en católicos e protestantes.

Esta situación tivo o seu reflexo no mundo do libro. Todos estes acontecementos políticos, relixiosos, económicos e culturais foron causantes da crise editorial e dos cambios no aspecto formal e temático do libros que se poden resumir en:
 • A escasa brillantez dos produtos bibliográficos de inferior calidade respecto do século XVI, impresos de forma descoidada, con abundantes erratas, papel de inferior calidade, malas tintas e tipos gastados. Podemos exceptuar destas características a edición de libros de gran formato, con bo papel, con portadas arquitectónicas, sobre todo para as cartografías e obras de luxo que narran visitas de príncipes a cidades ou fastos como vodas, funerais, procesións, etc. encargados polos nobres, a Igrexa ou os reis que se salvan da mala calidade xeral.
 • A ilustración e ornamentación barroca ocupan as portadad do século XVII con profusión de frontispicios, letras iniciais, cabeceiras, remates, escudos nobiliarios, emblemas, alegorías e retratos. Durante este século prodúcese a eclosión do gravado en cobre.
 • Unha portada profusa, que incluía títulos longos, nome do autor, marca da imprenta e frases laudatorias, o que a convertía nun cartel explicativo. Entre os elementos finais figuraban o índice, o sumario e o colofón.
 • En canto á encadernación desta época, atopámonos con moitos volumes encadernados en pel francesa jaspeados imitando á cuncha da tartaruga ou coloreados con carburo de ferro e sen máis decoración que a do lombo. Moi sobria é tamén a inglesa en badana, sen gardas no interior. En España atopámonos a típica encadernación en pergamiño co título rotulado no lombo.
 •  A decadencia do negocio das edicións dos clásicos, dos Pais da Iglesia, tamén da Biblia e dos libros de rezos, escritas en latín ou en grego. Aínda así os libros sobre temas relixiosos constitúen as tres cuartas da produción total.
 •  Esplendor das literaturas nacionais, en linguas vernáculas, e o interese por temas novos como a vida noutros países, as cartas de navegación e os mapas, as primeiras publicacións periódicas, revistas científicas e os denominados folletos o "relacións de sucesos" de carácter informativo ou polémico.
 • E, finalmente a visión do libro como transmisor de ideas perigrosas,  os gobernos impuxeron unha ríxida censura ademais de altos impostos, tanto á produción como ás importacións. En moitos países, como España e Inglaterra, continuaron existindo monopolios para a edición de libros.

Este século foi en toda Europa un período de decadencia da imprenta. A crise editorial tivo motivos económicos moi visibles na falta de papel, a lentitude na produción, o aumento de impostos, a falta de persoal cualificado e de recursos dos editores. Estes deixaron de ser humanistas e convertéronse en comerciantes máis ou menos honestos.

mércores, 16 de setembro de 2020

RETOMANDO CONTACTO [TALLA E ESCULTURA]

     RETOMANDO CONTACTO

O silencio da humanidade, Sonia Portela
obra realizada no confinamiento
alumna de Escultura e talla

Dende primeiros de setembro estamos a traballar para poder comezar o curso 20-21 dentro da maior seguridade e normalidade posible que esta situación na que todos nos atopamos  permítanos. Iso que chamamos "nova normalidade" esíxenos ser absolutamente coidadosos no noso espazo de traballo, adecuarnos a novas normas e ser máis respectuosos se cabe cos espazos compartidos. A  EMAO ten unhas características específicas na forma de vivir a escola, as clases impartidas nos distintos talleres son teórico-practicas, é dicir os alumnos e alumnas que acoden ao centro teñen unha relación coa aula moi diferente á doutros centros de ensino, na aula de escultura e talla gran parte do noso tempo de aprendizaxe pasámolo no taller, lugar de traballo común no que nos movemos e compartimos distintos lugares, materiais e ferramentas, polo que iso esíxenos como docentes repensar e reestruturar esa posta en escena dentro da aula. De aí os nosos esforzos para que todo flúa o mellor posible tentando minimizar os posibles riscos que esta situación anormal está a obrigarnos a normalizar. Esperamos que todos e todas nos adaptemos ás novas normas no espazo compartido, desde a comprensión e o respecto xerando un ambiente de traballo o máis san en todos os sentidos.

Por iso esperámosvos a partir do 1 de Outubro con moitísimas ganas para comezar un novo curso con enerxías renovadas.  Imos comenzar con responsabilidade e ilusión [CAIM GAITA]

EMAO
Unha vez máis a escola vese obrigada a adiar o comenzo das clases, nesta ocasión ata o día 1 de outubro. Agardamos que esta sexa a data definitiva e poidamos comenzar a traballar, logo deste longo parón obrigado pola Covid-19.

martes, 15 de setembro de 2020

Por un erro informático, anulado o sorteo de asignación de prazas vacantes da EMAO celebrado o 14/09/2020 [ADMINISTRACIÓN]

ANULACIÓN DO SORTEO PRAZAS VACANTES NA EMAO PARA O CURSO 2020-21 POR ERRO INFORMÁTICO E CONVOCATORIA DE NOVO SORTEO.

Damos conta e reproducimos o Decreto de data 15/09/2020 polo que se anula o sorteo -e as listas de admitidos provisionais derivadas del- celebrado o día 14/09/2020 ao detectarse un erro informático que afecta á aleatoriedade do proceso e á igoaldade de todas as persoas pre-inscritas.

O novo sorteo celebrarase o 18/09/2020 ás 11:00 horas na sala de Hemeroteca da Escola. Pedimos disculpas polas molestias e inconvenientes causados por causas alleas á nosa vontade, pero consideramos insoslaiable realizar a repetición do proceso para non danar os intereses da maior parte dos preinscritos. 

_____________________________

"O concelleiro delegado de Educación en Decreto de data 02/06/2020 acordou, entre outras cuestións, a modificación da convocatoria do curso 2020-21 no sentido de substituír as probas previstas inicialmente para o acceso aos cursos de iniciación e básicos por un sorteo a celebrar o día 14/09/2020.

O sorteo por un sistema aleatorio informático, de carácter público, celebrouse o día 14/09/2020 ás 12:00 horas na sala da Hemeroteca da EMAO, coa presencia da mesa citada na convocatoria, dun técnico da empresa consultora de informática e dunha persoa que solicitara asistir presencialmente ao mesmo.

Como resultado do sorteo levantouse acta e emitíronse as listas de admisión e agarda nas especialidades nas que existía vacante, que foron publicadas, nese mesmo día, no taboleiro de anuncios da Escola e no apartado [EMAO-Curso 2020-21] da Web municipal.

O día 15/09/2020 detectáronse os seguintes erros, que deben considerarse críticos para as garantías de aleatoriedade e igoaldade do sorteo celebrado:

A) O día 15/09/2020 recíbese informe por correo electrónico da empresa informática consultora da EMAO para a realización do sorteo no que se indica a detección dun erro informático grave na celebración e na emisión das listas que afecta criticamente á necesaria aleatroriedade e igoaldade de tódolos participantes. O citado informe indica:

Nos sorteos realizados o luns 14/9/2020, non entraron nos bombos todas as preinscricións realizadas, por un erro de programación producido polos  cambios requeridos para este curso pola situación excepcional co Covid19.
Cando unha persoa fai unha preinscrición, pode anotarse en 2 cursos, un como primeira opción, e outro como segunda opción. Por exemplo, unha persoa pode preinscribirse como primeria opción en Debuxo, e como segunda opción en Moda.
E foron estas segundas opcións as que non entraron nos bombos dos sorteos.
O único curso onde quedaron prazas libres despois do sorteo, é Moda en Confección Extraordinario Grupo B.
Había 5 prazas para o sorteo e so 2 persoas preinscritas como primeira opción, polo que quedan 3 prazas libres.
En todos os demais cursos as prazas foron cubertas con preinscricións de primeira opción.
Este erro implica que toda a xente que realizou 2 preinscricións, quedou totalmente imposibilitada para conseguir praza no curso da súa segunda preinscrición, polo que a aleatoriedade dos sorteos non foi tal.

B) Detéctase así mesmo que se realizou por erro o sorteo para asignar as prazas vacantes dos “Cursos extraordinarios” A e B de Moda e Confección. Segundo a convocatoria, a estes cursos --de un só ano de duración e nos que se esixen coñecementos previos- non se accede por sorteo, senon mediante presentación e valoración de currículum e, se é o caso, proba de acceso. En consecuencia as listas publicadas para o acceso a estes cursos extraordinarios non poden considerarse válidas, debendo depender as listas definitivas da finalización do proceso de valoración das persoas candidatas.

Á vista dos erros detectados, que non son subsanables dadas as características do proceso de sorteo informático realizado, que se materializaron nun resultado discriminatorio para a maior parte das persoas solicitantes ao non poder optar á admisicón coa segunda opción elixida na solicitude,

PROPONSE ao concelleiro delegado de Educación, adoptar a seguinte resolución.

 1. Tomar coñecemento dos erros críticos informados e detectados na realización do sorteo para asignación de vacantes na EMAO para o curso 2020-21, celebrado ás 12:00 horas do día 14/09/2020 na sala da Hemeroteca da EMAO que implicaron que non todas as solicitudes entrasen no sistema aleatorio, producindo un efecto discriminatorio.

 2. En consecuencia, para garantir os intereses de tódalas persoas preinscritas, anular o sorteo celebrado e deixar sen efecto as listas de admitidos e de agarda resultantes do sorteo fallido que foron publicadas o 14/09/2020, así como, se é o caso, a confirmación de matrícula eu en base ás mesmas poidera terse producido.

 3. Celebrar novo sorteo o día 18 de setembro de 2020, ás 11:00 horas, na sala da Hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios. Terá carácter público -previa cita- e as mesmas normas publicadas para o do día 14 de setembro que se anula.

 4. No novo Sorteo non entrarán as persoas pre-inscritas nos cursos extraordinarios de “Moda e confección”, ao terse previsto na convocatoria o seu acceso por valoración de currículum e, se é o caso, proba de acceso.

 5. Aumentar o prazo de confirmación de matrícula ata o día 22 de setembro.

 6. Notificar ao conxunto das persoas interesadas a presente resolución.

RO/

En Vigo, na data da sinatura dixital

O técnico responsable de Educación de Adultos. Asdo.- Rafael Ojea Pérez

DECRETO

De conformidade co informe-proposta do Técnico responsable de Educación de Adultos de data 15/09/2020 que antecede,

RESOLVO

 1. Tomar coñecemento dos erros críticos informados e detectados na realización do sorteo para asignación de vacantes na EMAO para o curso 2020-21, celebrado ás 12:00 horas do día 14/09/2020 na sala da Hemeroteca da EMAO que implicaron que non todas as solicitudes entrasen no sistema aleatorio, producindo un efecto discriminatorio.

 2. En consecuencia, para garantir os intereses de tódalas persoas preinscritas, anular o sorteo celebrado e deixar sen efecto as listas de admitidos e de agarda resultantes do sorteo fallido que foron publicadas o 14/09/2020, así como, se é o caso, a confirmación de matrícula eu en base ás mesmas poidera terse producido.

 3. Celebrar novo sorteo o día 18 de setembro de 2020, ás 11:00 horas, na sala da Hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios. Terá carácter público -previa cita- e as mesmas normas publicadas para o do día 14 de setembro que se anula.

 4. No novo Sorteo non entrarán as persoas pre-inscritas nos cursos extraordinarios de “Moda e confección”, ao terse previsto na convocatoria o seu acceso por valoración de currículum e, se é o caso, proba de acceso.

 5. Aumentar o prazo de confirmación de matrícula ata o día 22 de setembro.

 6. Notificar ao conxunto das persoas interesadas a presente resolución.

RO/

Na data da sinatura dixital

O Concelleiro-Delegado de Educación. Asdo.- Gorka Gómez Díaz

____________________________________


Inicio das clases da EMAO o 1 de outubro [ADMINISTRACIÓN]

A EMAO INFORMA:

Coa finalidade de garantir da mellor maneira as condicións de seguridade e hixiene para o profesorado e alumnado da Escola, a data de inicio das clases do curso 2020-21 cámbiase para o día 1 de outubro. Seguirase o horario publicado para todas as especialidades.
O inicio das clases de Encadernación e Moda e confección adíase ata novo aviso.
O que se lle comunica aos efectos oportunos.

Adeus a un Grande.[COIRO]

Ültima imaxe de perfil de Whatsapp de Luis

 Onte pola noite e case por casualidade nos enteramos do pasamento dun gran Artesán do Coiro, Luis Dominguez Rojas, un Mestre no "Tallado en Piel" que contribuiu co seu traballo e coa súa paixón a facer Ubrique o que coñecemos como a Meca do Coiro.

Tiven a oportunidade de falar con el por teléfono en varias ocasións no ano 2017, xa que tiñamos un interese especial en que a obra de Luis  fose parte da nosa exposición #handmadenothomemade, descubrín un home con moito caracter que falaba do seu traballo con moito amor, e que era unha enciclopedia andante da historia do oficio do Coiro no seculo XX. Ó final non puidemos traer a súa obra dado o gran tamaño dos seus cuadros e quedaron pendentes para unha próxima exposición. Unha pena que marchase sen poder falarnos el na Escola sobre a súa obra, pero insistiremos en que a súa obra sexa apreciada no Espazo EMAO.

Boa Viaxe Luis.

Deixovos aquí un traballo que ahi uns anos a nosa alumna Lúa Fernandez Alfaya realizou sobre este senlleiro Personaxe.

luns, 14 de setembro de 2020

Ata sempre [CERÁMICA]

O 25 de  xunio facía unha entrada neste blogue para mostrarvos algo, do que dicía, que era un dos artistas vivos máis versátiles e progresistas, non só de Xapón, se non que o seu recoñecemento era  extensisvo ao resto do mundo.  Koie  Ryoji.


Hoxe tristemente volvo sobre el para comunicarvos o seu falecemento á idade de 82 anos.


A súa xenerosidade e espontaneidade non tiña límites, e así mo demostrou as veces que coincidimos en  Olot, Talavera e Tokoname en 2003; de onde procede esta instantánea.


Kampai Mestre.Sorteo das Prazas Vacantes na EMAO [ADMINISTRACIÓN]

 

Esta mañá as 12:00, tivo lugar na hemeroteca o sorteo, mediante un sistema aleatorio informático, das prazas vacantes de cada unha das especialidades que se imparten na nosa Escola. Os listados co resultado do sorteo están expostos no taboleiro da Escola  e na web-EMAO

Os listados do sorteo serán, a todos os efectos, considerados, pola orde resultante, como listas de reserva para o caso de que, ao longo do primeiro trimestre do curso, se producisen baixas no alumnado matriculado.

Lémbrase que a matrícula das persoas seleccionadas é obrigatoria e debe facerse presencial nas oficinas da EMAO, aportando copia do DNI. Días: do 15 ao 18 de setembro en horario de 9:00 a 14:00.

Máis información

ACTUALIZACIÓN 15/09/2020.- O Sorteo celebrado o día 14/09/2020 foi anulado ao detectarse un erro informático crítico: Información

Documento histórico [DEBUXO]

 Eu son un grande oínte de radio. Desde sempre na casa dos meus pais a radio permanecía acendida todo o día. Hoxe a radio "á carta" permite que en calquera momento poidas escoitar os programas que che interesan e que non escoitaches nos momentos nos que se emitiron en antena. O outro día escoitando o programa  Documentos de RNE acordeime da libreta de Bety, unha exalumna de Debuxo que participou na proposta que fixera no mes de abril "o que vexo desde a fiestra". O programa trataba a "Pandemia de 1918 chamada gripe española". Narraba o que aconteceu naquel momento, algo similar ao que estamos a vivir hoxe, noutro contexto, outras condicións, pero con certas similitudes. O documento deste programa é sonoro, as imaxes ten que crealas o oínte e iso paréceme fascinante. Eu, polo xeral, despois de escoitar estes programas, busco o documento en imaxes, pero desta vez acordeime da libreta de Bety. Ela non fixo unicamente un debuxo da proposta, documentou en debuxos todo o acontecido nos días do confinamento. Paréceme un emocionante documento histórico que dentro de 100 anos pode que alguén o utilice como exemplo en imaxes do que vivimos no 2020. 


martes, 8 de setembro de 2020

Lace World of Marian Núñez [BIBLIOTECA]


Nesta ligazón podedes ler a entrevista á nosa profesora de Deseño e Encaixe de palillos, Marian Núñez que baixo o título Lace World of Marian Núñez publicouse no blogue é Bobbin Lace Online.

Importante: Modificación da Convocatoria do curso 2020-21 na EMAO [ADMINISTRACIÓN]

IMPORTANTE:
MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DO CURSO 2020-21 NA EMAO

No apartado 0 da convocatoria do curso 2020-21 na Escola Municipal de Artes e Oficios (Decreto do Concelleiro delegado de Educación de 02/06/2020) prevíase a posibilidade, en función das circunstancias concorrentes nas datas de inicio do curso, de modificar as características desta convocatoria (datas, número de prazas ofertadas, admisión de novo alumnado, modalidades presencial e online...)
A situación actual da pandemia COVID-19 e a necesidade de adaptarse ao escenario e condicións previsibles, así como circunstancias sobrevidas en relación co profesorado, obrigan a realizar os seguintes cambios na citada convocatoria, que se serán efectivos a partir da súa publicación:

1. Comezo de curso: previsto para o 14 de setembro, adíase ata o día 21 de setembro.

2. Coa finalidade de evitar a concentración de persoas nas instalacións, de xeito xeral e excepcional para todas as especialidades substitúese a proba de acceso ás prazas vacantes, por un sorteo, coas seguintes características:

a) Terá carácter público (cun máximo de 10 asistentes, previa cita) e será presidido por unha mesa composta por:
 • Xefa do Servizo de Educación ou persoa na que delegue.
 • Xefe de estudos da EMAO, que actuará como secretario
 • Un funcionario/a adscrito/a á Unidade Administrativa da EMAO, nomeado pola Xefa de Servizo de Educación.
b) O sorteo celebrarase o día 14 de setembro ás 12:00 h. mediante sistema aleatorio informático. Faráse un sorteo por cada unha das especialidades.
c) O secretario levantará acta do resultado do sorteo, que será exposta no Taboleiro e na web-EMAO.
d) Os listados do sorteo serán, a todos os efectos, considerados, pola orde resultante, como listas de reserva para o caso de que, ao longo do primeiro trimestre do curso, se producisen baixas no alumnado matriculado.

3. Vistas as condicións actuais das aulas-taller que se citan, coa fin de mellorar a seguridade do alumnado e profesorado, modifícanse -exclusivamente nas especialidades que se citan de seguido-, o número de prazas vacantes de novo ingreso ofertadas inicialmente nestas, conforme ao seguinte cadro:

Especialidade                                Prazas iniciais           Prazas finais 
                                                       (Nivel Básico)         (Nivel Básico)
* Cerámica artística                                   1                              0
* Serigrafía artística                                   9                              5
* Deseño e encaixe de palillos                   5                              3

As vacantes do resto das especialidades non se modifican, quedando igoal cá no cadro publicado coa convocatoria inicial.

4. Como consecuencia da baixa laboral da mestra titular o comezo do curso na especialidade de Moda e Confección adíase ata novo aviso.

5. Como consecuencia da recente renuncia ao seu posto de traballo do mestre de Encadernación, adíase o inicio do curso nesta especialidade, ata novo aviso, unha vez realizadas as probas selectivas correspondentes para cubrir a vacante docente producida.

6. Modifícanse os prazos previstos na Convocatoria inicial, quedando o calendario do seguinte xeito:

   - 9 de xullo ao 4 de setembro: admisión de solicitudes de pre-inscrición para alumnado de novo ingreso e do de convalidación para acceso a cursos superiores. Só recepción por internet e correo electrónico.
   - 8 de setembro: Publicación listados solicitantes novo ingreso
   -14 de setembro:
       . Celebración do sorteo, ás 12 horas
       . Listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo. Listado de admitidos por convalidación.
   - 15-18 de setembro: Formalización da matrícula do alumnado de novo ingreso e de convalidación. A matrícula é obrigatoria: farase de xeito presencial na Administración da Escola, en horario de 9:00 a 14:00 h, aportando copia do DNI. De non formalizarse nese prazo admitirase á seguinte persoa da lista de reserva. A matriculación na EMAO implica a aceptación plena dos programas, horarios e normativa que rexen a actividade da Escola.
    - 21 de setembro: inicio de curso (agás Moda e confección e Encadernación)

O Concelleiro delegado de Educación en Decreto de data 08/09/2020  RESOLVEU o seguinte:

1. Aprobar a modificación da Convocatoria inicial do curso 2020-21 na Escola Municipal de Artes e Oficios.
2. Publicar esta modificación e notificala ao alumnado matriculado e pre-inscritos no curso 2020-21 nesta Escola.

Publicado o listado de persoas preinscritas na EMAO no curso 20-21 [ADMINISTRACIÓN]

Como estaba previsto no calendario de prazos da Convocatoria inicial do curso 2020-21, o apartado da EMAO da páxina web do Concello de Vigo, vén de publicar o listado de persoas preinscritas nas distintas especialidades da Escola.

Pódese consultar aquí.

xoves, 3 de setembro de 2020

Exposición na EMAO: "50 anos na arte de Diego de Giráldez" [BIBLIOTECA]

 

Lembrarvos que ata o 30 de setembro podedes visitar a exposición "50 anos na arte de Diego de Giráldez", na nosa sala de exposicións Espazo EMAO. En horario de tarde: 18:30 a 21:30 h.

Esta exposición na que se exhiben unha importante cantidade de obras pretende ofrecer ao público unha visión xeral do artista, da súa principal produción creativa pero tamén amosar os seus inicios como aprendiz na nosa Escola. 

Lugar: Espazo EMAO-Sala de Exposicións da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Avda. García Barbón, 5 -entradas por rúa Pontevedra e Rosalía de Castro.
Datas: Ata o 30 de setembro de 2020
Horario: laborables de 18:30 a 21:30 horas
Produción: Casa-Museo Diego de Giráldez e Concellería de Educación. Escola Municipal de Artes e Oficios. Concello de Vigo.