xoves, 14 de setembro de 2023

Sorteo e Probas de Acceso para o Ingreso na Escola Municipal de Artes e Oficios. EMAO [ADMINISTRACIÓN]

Onte na proba de acceso para serigrafía artística
 

CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO. Todas referidas a setembro de 2023.

  • CAIM (Gaita e Zanfona): día 13, a partir das 16.00 horas (Aula de CAIM).  
  • Ourivaría: día 13, a partir das 16.00 horas (Aula de Pintura).  
  • Serigrafía artística: día 13, a partir das 16.00 horas (Aula de Debuxo)
  • Talla e escultura en madeira: día 13, a partir das 16.00 horas (Aula de Talla)
  • Artesanía do Coiro: día 14, a partir das 16.00 horas (Aula de Pintura)
  • Moda e confección: día 14, a partir das 16.00 horas (Aula de Debuxo)

CONTIDOS DAS PROBAS

As probas de acceso para as especialidades citadas terán dúas partes.
A primeira será un cuestionario no que o/a aspirante deberá cumprimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade. 
A segunda parte será un exercicio práctico co material específico de cada especialidade, no que non se valorarán coñecementos específicos previos relativos á especialidade, senón conceptos, como habilidade, actitude, recursos e creatividade.
A nota final sairá da valoración conxunta do cuestionario e mais a proba práctica, e ponderarase conforme aos criterios que para cada especialidade se recollen no Anexo á presente convocatoria.
O tempo para realizar a proba de acceso a estas especialidades será aproximadamente de 30 minutos en total.
O aspirante presentarase no horario previamente publicado na web e mais no taboleiro de anuncios da escola (EMAO), segundo a especialidade. Deberá portar o DNI e un bolígrafo. Segundo a asistencia, irán facendo a proba entrando por orde alfabética. 

SORTEO PARA O ACCESO ÁS ESPECIALIDADES DE DEBUXO ARTÍSTICO E DE PINTURA


Segundo o previsto no Plan de Estudos a Convocatoria do curso 2023-2024, para o acceso ás especialidades de Debuxo artístico e de Pintura realizarase un sorteo público o día 15 de setembro de 2023, ás 12.00 horas, na Biblioteca da EMAO. AFORO LIMITADO a 50 persoas.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!