venres, 4 de xuño de 2021

Convocadas as bolsas FORMARTE correspondentes ao ano 2022 [OUTRAS NOVAS]

 

Imaxen de andaluciaorienta.net

O BOE do 2 de xuño publica o Extracto da Orde do 26 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Industrias Culturais, Propiedade Intelectual e Cooperación, pola que se convocan as Bolsas FORMARTE de formación e especialización en materias da competencia das institucións culturais dependentes do Ministerio de Cultura e Deporte, correspondentes ao ano 2022.

Finalidade

Contribuír á formación de especialistas en xestión cultural, biblioteconomía e documentación, arquivos, conservación e restauración de bens culturais, museología e en materias artísticas, mediante a realización dun programa de actividades teórico prácticas en institucións culturais dependentes do Ministerio de Cultura e Deporte. O período de formación das bolsas será desde o 1 de febreiro ao 30 de setembro de 2022.
 
Beneficiarios

Titulados universitarios españois ou de nacionalidade de calquera Estado membro da Unión Europea ou dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, sempre que posúan perfecto dominio, falado e escrito, do español e reúnan o resto de requisitos marcados na convocatoria.

Número e modalidades das bolsas 
  • Modalidade A. Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 12 bolsas
  • Modalidade B. Bolsas de Museología: 19 bolsas.
  • Modalidade C. Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 11 bolsas.
  • Modalidade D. Bolsas de Arquivística: 14 bolsas.
  • Modalidade E. Bolsas de Xestión Cultural: 16 bolsas.
  • Modalidade F. Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía: 2 bolsas.

Presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través da Sede electrónica do Ministerio de Cultura e Deporte, para o que será necesario estar en posesión do oportuno certificado electrónico de persoa física. 

Prazo de presentación de solicitudes
 
O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do seguinte á publicación do presente extracto no Boletín Oficial do Estado do día dous de xuño de 2021.
 
Podes consultar o texto íntegro da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións, Código BDNS 566833
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!