venres, 13 de maio de 2022

Convocatoria aberta do Nivel Avanzado da EMAO Curso 2022-23 [ADMINISTRACIÓN]

A Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo vén de facer pública a Convocatoria de acceso ao Nivel Avanzado para o curso 2022-23 nas especialidades de Serigrafía artística, Cerámica artística, Moda e confección, Pintura, Debuxo artístico, Artesanía en Coiro, Talla e escultura en madeira, Deseño e encaixe de palillos, Ourivería e Construción artesanal de Instrumentos Musicais (CAIM Gaita e CAIM Zanfona).


¿Que é o Nivel Avanzado da EMAO?

É o derradeiro nivel de estudos de cada especialidade. Ten carácter semipresencial e unha duración de un ano. Consiste no desenvolvemento dun proxecto artístico ou artesano persoal, previamente presentado e seleccionado polo profesorado da especialidade e por unha comisión de avaliación. Realízas dentro do obradoiro da Escola, baixo a titoría do mestre/a e coa utilización dos recursos materiais existentes na aula.
Este proxecto poderá orientarse nalgunha das catro liñas seguintes: ➢ Investigación ➢ Produción ➢ Creación ➢ Ampliación de coñecementos.

¿Quen pode acceder a este nivel?

Existen dúas formas de acceso:

  • Ao rematar os niveis Superior e Perfeccionamento II no que esteas matriculado na EMAO, trala presentación e aceptación, no prazo establecido,  do proxecto de fin de estudos.
  • Acceso por convalidación: sen estar matriculado na EMAO, se tes un proxecto artístico ou artesano de interese, que poidas realizar nun ano e que necesites, para desenvolvelo, os recursos técnicos, persoais e materiais que proporcionan as aulas e obradoiros da EMAO. Deberás presentar un anteproxecto e o teu currículum documentado, co contido e forma que se recollen na convocatoria, dentro dos prazos establecidos na vindeira convocatoria xeral do curso 2022-23. O acceso estará condicionado á aceptación  mediante informe motivado do mestre/a e á existencia de prazas vacantes nese nivel e ano.

¿Cal foi o resultado doutros anos?

Ao remate de cada ano, a EMAO expón algúns dos resultados materiais do traballo do alumnado deste nivel. 

Aquí está dispoñible o catálogo da exposición de Proxectos 2018.

Rodrigo Enriquez Vázquez. Proxecto  Cerámica 2018

José Cebro Martínez. Proxecto Talla e Escultura 2018

Marisa Álvarez Pérez. Proxecto Debuxo 2018Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!