xoves, 29 de xuño de 2023

Reunión da Comisión de Valoración dos Proxectos de Fin de Estudos na EMAO [ADMINISTRACIÓN]

 

Durante o día 26 e 28 de xuño, a Comisión de Valoración de Proxectos de Fin de Estudos, seleccionou, de xeito libre e motivado -previo o informe escrito do profesor/a da especialidade-, aqueles proxectos presentados que considerou de interese, valorando os seguintes apartados:

  • Fundamentación
  • Orixinalidade
  • Implicación no proxecto dos coñecementos, técnicas e destrezas adquiridos polo alumno/a durante a súa formación.
  • Interese e relevancia que ten no marco da especialidade.
  • Capacidade intrínseca do proxecto de xerar novo coñecemento ou fixación de aptitudes e actitudes
  • Coherencia e viabilidade
  • Viabilidade económica
  • Deseño e presentación
  • Adaptación á modalidade de titoría
  • Creatividade e implicación

A EMAO publicará, no Taboleiro e na web, o listado do alumnado seleccionado para o Nivel avanzado. Máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!