xoves, 8 de xuño de 2023

Escola de Verán da EMAO 2023 [ADMINISTRACIÓN]

Dentro da programación prevista no Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios (PEMAO15), faise a seguinte Convocatoria de Cursos Monográficos – Escola de Verán EMAO, a realizar entre os días 4 e 21 de xullo de 2023, dirixidos ás persoas interesadas que cumpran os requisitos indicados en cada un dos cursos.
O prazo para solicitar a inscrición será desde as 00:00h do 19 de xuño, ata as 24,00h do 22 de xuño de 2023. Non serán válidas as solicitudes presentadas con anterioridade e posterioridade a estas datas.
 
[Véxanse as condicións para a inscrición ao remate desta entrada]
 
CURSOS QUE SE CONVOCAN:
 
GRAVADO EN RELEVO, RETRATOS E OUTRAS COUSAS
  

Impartido por Federico Fernández e Rosa García, mestres das especialidades de DEBUXO ARTÍSTICO e TALLA E ESCULTURA EN MADEIRA, da EMAO.
Destinatarios/as: alumnado xeral, de idades comprendidas entre os 12 e os 16 anos
Datas: do 11 ao 21 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: Realización dunha tiraxe de gravados realizados na técnica do gravado en relevo, a partir da preparación previa de debuxos de autorretrato, co fin de facer unha instalación no espazo da contorna da Casa da Xuventude (onde se realizará o curso), co resultado deses gravados.

Programa:
 • O rostro humano; o canon Autoretrato na historia. Breve introdución 
 • A importancia do bosquexo no debuxo 
 • Elementos do rostro
 • O rostro a través dun espello 
 • O gravado en relevo. Breve introdución
 • Entintado e estampación nunha tinta
 • Importancia do continente e do contido
 • Elaboración dunha tirada 
 • O espazo urbano como contedor da obra

Material a aportar polo alumnado: linóleo, papeis de gravado, libreta de apuntes/debuxo, lapis, regra de corte metálica, cutter, papeis de recubrimento, edición do texto (custo estimado material a mercar polo alumnado: 25 €)
Alumnado máximo: 12
 
 
PiMPRESIÓN
 
 
Impartido por Alba Pardo e Sandra de Jesús, mestres das especialidades de SERIGRAFÍA ARTÍSTICA e OURIVARÍA, da EMAO 
Destinatarios/as: calquera persoa, sen necesidade de que teña coñecementos previos de ningunha das materias.
Datas: do 4 ao 14 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: este monográfico de Pin-impresión baséase no gravado calcográfico; consta da realización de tres minipranchas de latón gravadas coa técnica da augaforte coas que se realizarán as impresións en papel e que posteriormente converteremos en broches de pin.
Programa:
Obxectivos:
 • Deseñar un conxunto harmonioso de imaxes dispostas en tres pranchas de latón para a súa posterior impresión e transformación en pin. 
 • Aprender a aplicar as técnicas básicas da Ourivaría para o traballo en meta.
 • Aprender e aplicar as técnicas básicas do gravado calcográfico para o traballo de estampación.
 • Rematar o curso coa realización dunha impresión en papel empregando as pranchas de metal gravadas en, cando menos, un broche de pin rematado
Contidos:
 • Desenvolvemento do deseño para os distintos elementos que forman as pezas finais.Adecuación do deseño á temática e precedementos propostos para lograr a funcionalidade e resultado que se pretende.
 • Aplicación das técnicas de gravado e ourivaría para a preparación das matrices (corte do metal, esmerilado, augaforte ...)
 • Preceso de estampación das pranchas en papel (preparación do papel e da tinta, entintado da prancha, presión do tórculo, numeración e edición de estampas ...)
 • Montaxe final do broche coas pranchas
Material a aportar polo alumnado:
Os materiais que empregará o alumnado terá un custo por persoa de 20 ou 25 euros; algúns deles mercaranse en conxunto. O primeiro día do curso indicarase o que precisan.
Alumnado máximo: 12
 

PATRÓNS


Impartido por Emma Pintos e Darío A. Basso mestres das especialidades de MODA E CONFECCIÓN e PINTURA, da EMAO 
Destinatarios/as: calquera persoa, sen necesidade de que teña coñecementos previos de ningunha das materias. 
Datas: do 4 ao 14 de xullo, de 09:00 a 13:00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivos: neste curso trátase de que o alumnado con inquedanzas artísticas e artesáns poida experimentar coa pintura e levar a súa proposta nunha peza de roupa feita por eles mesmos. 
Programa
Obxectivo: Plasmar un patrón pictórico en tea, para traballar despois con patróns sinxelos nunha peza de roupa. 
Contidos
 • Clases teóricas sobre os patróns pictóricos ao longo do século XX e a súa influencia e fusión coa moda. 
 • Creación en papel dos patróns que se reproducirán posteriormente en tea, que servirá como material téxtil da realización do produto final. 
 • Clases básica de patronaxe para a capacitación do alumnado no corte das pezas de roupa onde integrar o seu estampado. 
 • Posteriormente, confección da peza; ao remate do curso o alumnado poderá levarse unha peza de roupa feita e estampada por eles mesmos.
Material a aportar polo alumnado:
Block de debuxo A3; lapis HB; alfinetes; agullas; tesoiras; dedal; cinta métrica; tea (as características daranse o primeiro día de clase). 
Alumnado máximo: 10
 

OBRADOIRO DE CONTRUCIÓN DE PERCUSIÓNS MIÚDAS

 
Impartido por Xaime Rivas, mestre de CONSTRUCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -CAIM- Zanfona, da EMAO. 
Destinatarios/as: calquera persoa, sen necesidade de que teña coñecementos previos da materia, que queira iniciarse na artesanía musical. 
Datas: do 6 ao 21 de xullo, de 10 a 13 horas. 
Duración: 36 horas  
Obxectivo: construción de instrumentos musicais de percusión con material semielaborado (Tarrañolas, Culleres, Pitos de bailador, Acordeón de táboas, Carraca ...)
Programa:
Obxectivos:
 • Fabricar artesanalmente sinxelos instrumentos de percusión mediante as técnicas propias e básicas da artesanía e a carpintería.
 • Coñecemento básico das técnicas de interpretación de cada un dos instrumentos
Contidos
Construción dun par de Tarrañolas: 
Preparación do material 
Recorte e deseño segundo plantilla con segueta de marquetería 
Axuste do perfil con ferramenta manual 
Acabados e decoración segundo proposta do alumno/a 
Construción dun par de Culleres: 
Preparación do material 
Recorte segundo plantilla en serra de cinta. 
Tallado do cazo.
Acabado e decoración segundo proposta do alumno/a
Construción de dous pares de Pitos de bailador: 
Preparación do material 
Torneado do deseño 
Acabado 
Construción dun Acordeón de táboas: 
Recorte das táboas segundo deseño
Perfiado e redondeado de arestas 
Montaxe e acabado 
Construción dunha Carraca: 
Recorte e perfiado dos laterais que conformarán o bastidor 
Torneado do tambor e do mango 
Montaxe do bastidor 
Acabado e decorado segundo proposta do alumno/a 
Colocación de lengüeta 
Material a aportar polo alumnado
Madeiras varias para cada un dos obxectos propostos; arandelas pequenas; corda; coiro; parafusos; verniz. 
Alumnado máximo: 8  


CONSTRUCIÓN E MANIPULACIÓN DA PALLETA E O PALLÓN DE CANA

Impartido por Carlos Corral, mestre de CONSTRUCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -CAIM- Gaita, da EMAO. 
Destinatarios/as: gaiteiros/as e persoas afeccionadas á gaita, que non fixeran o curso ordinario.  
Datas: do 4 ao 14 de xullo, de 10 a 14 horas  
Duración: 36 horas
Obxectivo: achegar ao alumnado á construción da palleta e o pallón da gaita e ás nocións básicas para a súa manipulación, que todo gaiteiro debería coñecer para conseguir sacar o máximo partido ao seu instrumento. 
Programa
Obxectivos: Coñecer o proceso construtivo para poder adaptar o instrumento ao noso xeito de tocar persoal, e mesmo construír as nosas propias palletas
Contidos
Útiles e ferramentas 
Elección e preparación da cana
Medidas e estrutura segundo a tonalidade
O tudel, atado, desbaste e afinación
Material a aportar polo alumnado:
Navalla e calibre (pe de rei); 6 pregos de lixa de auga de gran 280 e 3 pregos de lixa de auga de gran 400; unha barra de lacre
Alumnado máximo: 8

PEL E COIRO: NECESÉTOTE


Impartido por Pepe Pereira, mestre de ARTESANÍA EN COIRO, da EMAO
Destinatarios/as: alumnado sen coñecementos previos de artesanía en coiro
Datas: do 4 ao 14 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 36 horas.
Obxectivo: aproximación á marroquinería mediante a construción de dúas pezas, un neceser e un bolso tipo Tote; aprendizaxe sinxelo de técnicas de costura e montaxe.
Programa
Obxectivos
Coñecer o coiro e a pel no proceso do curtido. 
Realizar a partir de patróns dados pezas de marroquinería. 
Aplicar para construción técnicas de costura con fío e tireta
Contidos
Pel e coiro
Proceso do curtido
Aproximación ao patronaxe
Introdución ás técnicas decorativas
Costuras estruturais con fío
Material a aportar polo alumnado
Serraxe e coiro, fornitura (piquetes e broches) e cremalleira (25-50 € por alumno/a). Posibilidade de compra grupal para abaratar e axilizar o curso. 
Alumnado máximo: 12 
 
CONDICIÓNS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS 
 
Duración dos cursos: 36 horas 
Datas: entre o 4 e o 21 de xullo de 2023. Horario de maña (consúltense datas e horarios específicos)
Lugar: Aulas e talleres da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO), agás o curso “Gravado en relevo, retratos e outras cousas”, que se desenvolverá na Casa da Xuventude do Concello de Vigo (r/ López Mora 31). 
Prazas limitadas: ver número máximo de alumnos/as na convocatoria específica
Inscrición: Gratuíta. Mediante envío de correo electrónico, no prazo indicado a continuación, a emao@vigo.org, cos seguintes datos (imprescindibles): 
 • Asunto: [nome do curso]
 • Nome e apelidos do/a solicitante:
 • DNI:
 • Enderezo de correo electrónico no que desexan recibir a confirmación de admisión, se é o caso.
Admisión de solicitudes:
 • Non poderán inscribirse as persoas matriculadas na EMAO no curso 2022-2023
 • Só se admiten persoas maiores de 16 anos (agás curso “Gravado en relevo, retratos e outras cousas”, destinado a alumnado de entre 12 e 16 anos)
 • Só serán válidas as solicitudes que cumpran estrictamente as condicións indicadas nesta convocatoria para cada curso en concreto.
 • A inscrición farase por estrita orde de recepción do correo electrónico de solicitude, ata cubrir o máximo de prazas ofertadas.
 • O prazo para solicitar a inscrición será desde as 00:00h do 19 de xuño, ata as 24,00h do 22 de xuño de 2023. Non serán válidas as solicitudes presentadas con anterioridade e posterioridade a estas datas.
 • A confirmación da matrícula realizaraa a EMAO exclusivamente por correo electrónico. No caso de producírense vacantes no primeiro día do curso, convocarase á lista de reserva.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!