luns, 20 de xuño de 2022

Premio Internacional "Jesús Núñez" de Arte Gráfica [OUTRAS NOVAS]


 

A Deputación da Coruña convoca o XVII Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”


Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.

O prazo de presentación de solicitudes  rematará o día 30 de xullo de 2022
Máis información no BOP da Coruña do 5 de maio de 2022 e en www.dicoruna.es/cultura/premios
 
Bases e solicitude de participación

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!