martes, 28 de xuño de 2022

Reunión da Comisión de Valoración dos Proxectos de Fin de Estudos na EMAO [OUTRAS NOVAS]

 

Durante o día de hoxe e mañá mércores, a Comisión de Valoración de Proxectos de Fin de Estudos, seleccionará, de xeito libre e motivado -previo o informe escrito do profesor/a da especialidade-, aqueles proxectos presentados que considere de interese, valorando os seguintes apartados:
  • Fundamentación
  • Orixinalidade
  • Implicación no proxecto dos coñecementos, técnicas e destrezas adquiridos polo alumno/a durante a súa formación.
  • Interese e relevancia que ten no marco da especialidade.
  • Capacidade intrínseca do proxecto de xerar novo coñecemento ou fixación de aptitudes e actitudes
  • Coherencia e viabilidade
  • Viabilidade económica
  • Deseño e presentación
  • Adaptación á modalidade de titoría
  • Creatividade e implicación

A EMAO publicará, no Taboleiro e na web, o listado do alumnado seleccionado para o Nivel avanzado, facendo constar as iniciais do nome e apelidos do/ alumno/a, especialidade e denominación do proxecto.

Máis información

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!