xoves, 27 de maio de 2021

XVI Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense [OUTRAS NOVAS]

A Deputación provincial de Ourense convoca o XVI Certame de Artes Plásticas Deputación de Ourense, destinado a premiar e difundir os traballos dos creadores máis novos.

O certame rexerase polas seguintes:
 
BASES

1.- A convocatoria realizarase para as modalidades de pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etc)

2.- Poderán participar todos os artistas con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

3.- A temática será libre, admitíndose todo tipo de tendencia estética. Na realización da obra poderase utilizar calquera tipo de técnica e material.

4.- Cada concursante poderá participar cun máximo de dúas obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades.

5.- As obras axustaranse ás seguintes características:

Pintura: Non superior a 2 metros en calquera das súas dimensións.
Escultura: Terá unha altura máxima de 1,80 metros e unha base que non superará o 1x1 metro.
Gravado e outras expresións artísticas: Medidas libres

6.- As obras non poderán estar premiadas con anterioridade en ningún outro certame artístico. 

7.- Establécense os seguintes premios, sen distinción de modalidade:

Primeiro premio.- 3.000 € 
Segundo premio.- 2.000 €
Terceiro premio.- 1.000 €
Dous accésits de 500 € cada un 
O xurado pode conceder accésits honoríficos, se o estima oportuno, en vista da calidade dos traballos presentados. Tamén pode declarar deserto calquera dos premios. 

As obras que reciban algún dos premios con dotación económica pasarán a formar parte dos fondos artísticos da Deputación Provincial de Ourense.

8.- O prazo de presentación das obras establecerase desde a convocatoria deste certame no Boletín Oficial da Provincia (BOP) ata o día 13 de xuño de 2021 (23:59 hora española peninsular). As obras inscribiranse en formato en liña, a través da plataforma www.mundoarti.com 

 9.- A inscrición será gratuíta para o concursante, quen deberá asumir os gastos de envío e devolución da/ s obra/ s en caso de ser seleccionado. 

10.- A Deputación realizará unha exposición (mes de setembro) cunha selección dos traballos presentados e realizará o correspondente catálogo. 

11.- O xurado estará integrado por un mínimo de cinco membros relacionados co mundo das artes plásticas que serán designados pola presidencia da institución provincial 

12.- Os titulares das obras non premiadas deberán retirar estas unha vez terminada a exposición, cun prazo máximo dun mes. Unha vez superado o mesmo, os organizadores declinan calquera responsabilidade sobre as mesmas. 

13.- Os artistas autorizan á Deputación para utilizar as imaxes das súas obras en calquera formato e sen límite de tempo. 

14.- A participación neste certame supón a aceptación destas bases e o veredicto do xurado.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!