luns, 23 de marzo de 2020

Preservación e Conservación de Documentos Bibliográficos: A Restauración [BIBLIOTECA]

Proceso de restauración dun libro do fondo histórico da nosa  Biblioteca

Comentabamos nunha entrada anterior que a preservación e a conservación son fundamentais na actividade bibliotecaria, dado o carácter perecedoiro dos soportes. Os obxectivos da preservación son: 
  • Preservar o contido intelectual da información transferindo a mesma a outros soportes, se é necesario. 
  • Preservar os materiais bibliográficos e documentais na súa forma física orixinal. 
A preservación, que comprende a conservación e a restauración, non debe ser considerada só como unha actividade técnica senón como unha tarefa de xestión prioritaria na biblioteca e á que se debe destinar o orzamento necesario. A parte das medidas preventivas existen outro tipo de actividades que buscan recuperar o estado orixinal dos materiais, trátase da restauración. 
A restauración comprende as técnicas e procedementos utilizados para reparar os danos producidos polo uso, o tempo e  o desgaste dos materiais de arquivos e bibliotecas. Aínda que antigamente tratábase dunha actividade artesá, sen criterios uniformes, hoxe esixe unha planificación detallada e precisa. Os criterios que deben guiar a restauración son: 
  • Respecto á orixinalidade da obra e a súa autoría. Descartando calquera manipulación que supoña variacións na súa integridade material.
  • Inocuidad para a obra. 
  • Identificación dos elementos e zonas intervidas.
  • Reversibilidad dos produtos incorporados á obra por se houbese que proceder á súa anulación ou substitución. 
A continuación déixovos dous vídeos:
O primeiro sobre o proceso de restauración de papel que se fai no Arquivo Xeral de Gipuzkoa no segundo Alicia Barreto, conservadora do Museo Figari de Montevideo explica o proceso de restauración dun libro.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!